כדאיות

 

כדאיות

כל מצב אנושי הוא עסקי – במובן של עיסוק השואף לרווח – וכך הוא, באופן טבעי, גם כשאנשים עוסקים זה עם זה: בין אם הם מודעים לכך או לא, בין אם הם מסכימים עם הרעיון או לא, הם שואפים להרוויח ולהיות במצב רווחי, להגיע למצב שבו הם מקבלים תשואה על פעולתם ועל תרומתם, מצב שבו הם מרוויחים מול השקעתם.

זה נכון גם לגבי מצבים טבעיים שבהם מעורבים יותר מאדם אחד, כמו מצב המשפחה.

בכל משפחה או צירוף קרוב של בני אדם לפעולה משותפת ניתן להבחין מהר מאד לא ניתן לחשב במדויק על יסוד חמרי את מצב מוסר התשלומים. בד בבד עם זה, מביאה המחויבות העצמית הטבעית של כל אחד מהמעורבים לבדיקה שלו את העסקה שבה הוא מעורב מבחינת הצדק שבה; הדבר נובע מכך לכל אדם בדיקה מתמדת של "חשבונו" בעסק המשפחתי, שמייצג את שיתוף הפעולה שבו הוא מעורב – וכל אדם מעוניין להיות בו במצב רווחי. זהו היסוד ליציבות הנפשית של כל איש בצוות ובסופו של דבר ליציבות של כל הצוות. פעמים רבות נובעת התפרקותה של חבילה אנושית – אם לא אירוע חמור מזה – מכך שהמשתתפים חשים כי הם אינם מקבלים די תמורת מה שהם משקיעים.

הדבר מראה שיש לאדם צורך ברור בכדאיות. החיים, למעשה, זקוקים לכדאיות, המודעות האנושית היחידאית זקוקה לידיעה עצמית של כדאיות לגבי המצב שבו היא נתונה ולפיכך יש לתמוך בה וכדאי לעודד אותה. הכדאיות כדאית.

נתונים נוספים