מסחר רווחי

 

מסחר רווחי

יודעים אנו כי בכלכלה בריאה, חפשית, באים לידי התאמה אינטרסים חופפים של בני אדם ואנשים מרוויחים ערכים כתוצאה מעיסקאות. ידוע לנו כי עסק טוב בין שני צדדים נושא רווח דו-צדדי, כלומר ששני הצדדים הסוחרים מרוויחים ממנו – וזו גם, למעשה, הסיבה לכך שלשניהם יש ענין להיות שותפים בעסקה.

אך התפישה המרכסיסטית-סוציאליסטית הרווחת בכלכלת זמננו מוצאה בתיאוריה שהכלכלה נושאת בהפסדים מעצם המבנה היסודי שלה ושעסקאות הן רמאויות (ב"הקפיטל", ספרו של קארל מרכס, הוא מצהיר בפירוש על תפישתו הכלכלית הזו בהניחו כי בכל החלפת מוצר אחד מן הצדדים המעורבים מפסיד מכיוון שהשני מרוויח).

תפישה זו קבועה עמוקות בפסיכולוגיה האנושית כי כל היחסים בין בני אדם הם על בסיס עסקי - כלומר, על בסיס רצון להפקת רווח אישי. זו הסיבה לכך שההשוואה של מערכת יחסים לעסק נתפשת מיידית בצורה חיובית לחלק מבני האדם ונראית כשלילית לחלק אחר שלהם: ההבדל ביניהם הוא בראיית הרווחיות או ההפסד שקשורה לדימוי זה בתודעתם.

ההשלכות לפסיכולוגיה של גישה רעיונית זו הם עצומות, שכן הם מסוגלות לקלקל את השורה לרבים מן האנשים שמרוויחים רבות מעיסקאות. הקלקול יהיה בדיוק בנקודה שבה, אם הם מאמינים שיש בעיסקה משום הפסד, אין הם מצליחים היכן נמצא ההפסד המעורב וחוששים שמא הם מפסידים איכשהו מבלי לדעת איך.

סימטריה הפוכה מושלמת מתרחשת בתודעתם של אלה שמבינים את הכלכלה על יסוד מציאותי אובייקטיביסטי; הם רואים את העסק כמהות רווחית, שיש בו רווחים לכל הצדדים המעורבים, מה שהופך את הכלכלה כולה למימד שמח, שרווחיותו מקיפה היבטים רבים, החל ברמה החומרית וכלה ברווחיו הפסיכולוגיים והרוחניים של כל מי שקשור לעסק.

נתונים נוספים