משפחה כעסק

 

משפחה כעסק

יסוד הקפיטליזם הוא שיתופיות. זו באה לידי ביטוי בעקרון הסחר, שמשמעו ששני אנשים או יותר מסייעים זה לזה על ידי חלוקת עבודה והתמחות. על יסוד זה המשפחה היא התא הביולוגי הטבעי הראשוני שבו בא לידי ביטוי טבע הקפיטליזם, של מסחר בערכים שהם קניניו של כל אחד מהמעורבים. שלשלת המשפחה על ציר הזמן מהווה עסקה ובה נותנים הבוגרים למתחילים מנסיונם – רוחניות – ומקבלים מהם מכוחם – חומריות. ברמה הראשונית משלם הילד להוריו על המתת הברור שקיבל מהם – על גופו החדש ורב-הכוח – באמצעות כוח גופו.

נתונים נוספים