ערכים בכלכלה

 

ערכים בכלכלה

זה ברור לי יותר ויותר כי עובדת קיומה של חנות שמציעה ללקוחות כלשהם ערכים גבוהים מבחינה אובייקטיבית חשובה יותר מהשאלה האם היא "מחזיקה את עצמה" מבחינה כלכלית.

קודם כל, אם היא קיימת אז היא כן, כי אף אם אין היא מתבססת על כך שלקוחותיה מקיימים אותה, יש מישהו שמאמין בה, אפילו אם מדובר רק במקימיה. שנית, אף אם היא נעזרת בכוחות חיצוניים כדי לכלכל אותה בהווה, זה אינו אלא פועל יוצא של העובדה שכאשר אתה חלוץ אתה לבדך וכל עוד אתה חלוץ אתה תהיה במיעוט.

אך כדאי, עם זאת, לזכור שכבעליו של עסק המעניק ללקוחותיו ערכים טובים אתה, למעשה, מנהיג. וככל שתוביל את ההולכים בעקבותיך – את לקוחותיך - למקומות טובים יותר, ישתפר מצבם ולא מן הנמנע שבסופו של דבר גם מצבך הכלכלי, כמו מצבם של כל אלה שיעסקו בשוק החדש שהקמת.

אך מה שההסטוריה מלמדת אותנו שוב ושוב הוא שבין הרבים שמרוויחים מפעולתם הכלכלית ישנם רבים שאינם מצליחים לקיים את עצמם ממנה ואף לא להשיב לעצמם את המשאבים שהשקיעו ברעיון שלמענו עמלו רבות. אם לא מדובר ברעיון עסקי רע, אז מדובר בבני אדם שהקדימו את זמנם, כמו אמנים או פילוסופים שרק דורות אחרי מותם יהיה מי שיעריך את פעולותיהם.

במקרים מהסוג הזה יכולים אנו רק להעריך ולהעריץ את גדולתם היצרנית של אנשים אלה, שמה שהתרחש בחייהם לא הביא אותם לנטוש את דרכם, והמשיכו לעשות וליצור מתוך אמונה ובטחון בכך שיש לדבריהם ערך, גם אם יתאחר הזמן שבו יוכר ערך זה על ידי בני החברה.

מה שכדאי שבני אדם כמונו, המעריכים את יוצרי העבר הגדולים, יזכרו בהקשר זה הוא שהדבר רק מוכיח את מקומם המרכזי בכלכלה וביצרנות האנושית של ערכים ושל הערכתם של ערכים, פעמים רבות, על ידי עושיהם בצורה שניצבת כקריאה יחידאית כנגד חוסר ההבנה או אי ההערכה של חברה שלמה.

נתונים נוספים