קניניות טבעית

 

קניניות טבעית

יסוד הקניניות (הקפיטליזם) הוא שיתופיות. זו באה לידי ביטוי בעקרון הסחר, שמשמעו שאנשים מסייעים זה לזה על ידי חלוקת עבודה והתמחות. מקור הדבר בטבע המציאות וניתן למוצאו בגלוי בטבע היחסים הבין-אנושיים הראשוניים.

על יסוד זה, המשפחה היא התא הביולוגי הטבעי הראשוני שבו – לכל בעלי החיים – בא לידי ביטוי טבע הקפיטליזם, של מסחר בערכים שהם קניניו של כל אחד מהמעורבים. היותו של עקרון השיתופיות עקרון אנושי טבעי בא לידי ביטוי קודם כל במבנה המשפחה האנושית, שבה מתרחש באופן המוסכם על הצדדים תהליך של המרת ערכי רוח בחומר: על ציר הזמן, המשפחה מהווה עסקה שבה נותנים הבוגרים למתחילים מניסיונם, שהוא פרי רוחם – רוחניות – ומקבלים מהם סיוע באמצעות כוח נעוריהם – חומריות.

ברמה הראשונית משלם הילד להוריו על המתת הברור שקיבל מהם – על גופו החדש ורב-הכוח ועל התנאים שסיפקו לקיומו בחומר וברוח גם יחד – באמצעות עבודת גופו. לאחר מכן, עם התבגרו וגדילת כוחו היוצר, יכול הוא לסייע להם באמצעות הערכים שאותם הרוויח כשמימש את הפוטנציאל הטבעי שקיבל באמצעותם.

כך, הטבע האנושי מבטא את אופי היחס החליפי בין הרוח והחומר ומעניק שיעור חי ופעיל בדרך שבה מהווה המשפחה האנושית דגם אידיאלי שממנו ניתן ללמוד את רווחיותה של השיתופיות הקנינית.

את העקרונות הנמצאים ביסוד רווח הדדי זה ניתן למצוא בכל צורה של משפחתיות בטבע; כל בעלי החיים המפותחים מאורגנים בקבוצות, משפחות ולהקות שתחכומם מאפשרים לעתים, את הכללתם של אלפי יחידות חיים באורגניזם קולקטיבי אחד. מכך שכל אחד מבעלי החיים המעורבים במכלול פועל באמצעות יכולותיו הטבעיות במסגרת הכלל הקבוצתי ומרוויח את הנדרש לו לצורך קיומו ניתן לראות עד כמה מהווה הקניניות ביטוי של הטבע לא רק במובן האנושי (או אף החייתי) אלא במובן ההגיוני והמציאותי.

קניניות טבעית

יסוד הקניניות (הקפיטליזם) הוא שיתופיות. זו באה לידי ביטוי בעקרון הסחר, שמשמעו שאנשים מסייעים זה לזה על ידי חלוקת עבודה והתמחות. מקור הדבר בטבע המציאות וניתן למוצאו בגלוי בטבע היחסים הבין-אנושיים הראשוניים.

על יסוד זה, המשפחה היא התא הביולוגי הטבעי הראשוני שבו – לכל בעלי החיים – בא לידי ביטוי טבע הקפיטליזם, של מסחר בערכים שהם קניניו של כל אחד מהמעורבים. היותו של עקרון השיתופיות עקרון אנושי טבעי בא לידי ביטוי קודם כל במבנה המשפחה האנושית, שבה מתרחש באופן המוסכם על הצדדים תהליך של המרת ערכי רוח בחומר: על ציר הזמן, המשפחה מהווה עסקה שבה נותנים הבוגרים למתחילים מניסיונם, שהוא פרי רוחם – רוחניות – ומקבלים מהם סיוע באמצעות כוח נעוריהם – חומריות.

ברמה הראשונית משלם הילד להוריו על המתת הברור שקיבל מהם – על גופו החדש ורב-הכוח ועל התנאים שסיפקו לקיומו בחומר וברוח גם יחד – באמצעות עבודת גופו. לאחר מכן, עם התבגרו וגדילת כוחו היוצר, יכול הוא לסייע להם באמצעות הערכים שאותם הרוויח כשמימש את הפוטנציאל הטבעי שקיבל באמצעותם.

כך, הטבע האנושי מבטא את אופי היחס החליפי בין הרוח והחומר ומעניק שיעור חי ופעיל בדרך שבה מהווה המשפחה האנושית דגם אידיאלי שממנו ניתן ללמוד את רווחיותה של השיתופיות הקנינית.

את העקרונות הנמצאים ביסוד רווח הדדי זה ניתן למצוא בכל צורה של משפחתיות בטבע; כל בעלי החיים המפותחים מאורגנים בקבוצות, משפחות ולהקות שתחכומם מאפשרים לעתים, את הכללתם של אלפי יחידות חיים באורגניזם קולקטיבי אחד. מכך שכל אחד מבעלי החיים המעורבים במכלול פועל באמצעות יכולותיו הטבעיות במסגרת הכלל הקבוצתי ומרוויח את הנדרש לו לצורך קיומו ניתן לראות עד כמה מהווה הקניניות ביטוי של הטבע לא רק במובן האנושי (או אף החייתי) אלא במובן ההגיוני והמציאותי.

נתונים נוספים