קפיטליזם

 

קפיטליזם

קפיטליזם הוא שמה של השיטה החברתית המבוססת על שיתוף פעולה בין אנשים המעוניינים ברווח. בניגוד למקובל, קפיטליזם הוא יותר שיתוף פעולה מאשר תחרות – והתחרות שמהווה היבט שלו מגלמת אינטרסים משותפים יותר מאשר סותרים, כי כששני בני אדם מתחרים כדי לזכות באותו שוק, הרי בעצם העובדה שתחרותם זו מתבצעת באותו מגרש יש הצהרה על שוויון הערכים שאליהם מכוונים השניים.

למעשה מהווה הקפיטליזם את ביטויה המעשי של המגמה האנושית לשיפור חיי האדם ולהעשרתם מבחינת כל היכולות, התכונות והאפשרויות הנמצאות בידי בני האדם. מוסריותו של הקפיטליזם טמונה בהיותו מבוסס על ניצול הצורך האנושי הטבעי לספק את הדרוש לו לחיים החל מרמת צרכי החומר וכלה בסיפוק צרכיו הרוחניים.

בתחום צרכי הרוח מעניק הקפיטליזם לאדם, הרוחני בטבעו, את מרחב האפשרויות הגדול ביותר שהוא יכול להשיג במציאות, במיוחד בשל פתיחתו הלא מוגבלת של אופקי המסחר הכלל-עולמיים בין כל בני האדם היצרנים בעולם. בהקשר זה יכול כל אדם להביא לשוק הכלל-עולמי את פירות עבודת הרוח שלו ולהציעם למכירה.

המאפיינים של הקפיטליזם הם החירות מכפיה - היות כל הפעולות המבוצעות במסגרתו מבוססות על רצון טוב בני בני אדם השואפים לרווח - וקדושת ערך הקנין. ערך זה מקבל בקפיטליזם יחס של כבוד בשל היותו היסוד לכל המסחר המתרחש בו. בכל סוג של שיתוף פעולה בין בני אדם המתקיימים במסגרת זו הם מביאים לידי ביטוי את קניניהם הפרטיים, שהם כל מה שאותו קנו במאמציהם.

מושג הקנין הוא המבטא את הערך היסודי הקיים בקפיטליזם (קפיטליזם=קניניות). כל מה שהאדם מצליח לקנות באמצעות מאמציו ברוח או בחומר ייחשב בקפיטליזם לקנינו הפרטי ויוערך כמה שיכול להשתלב בפעולות מורכבות, שבהן ישותפו בני אדם רבים ויכולות מסוגים שונים, באופן חופשי וללא מגבלה כלשהי.


נתונים נוספים