שחרור

 

שחרור

בטל מסים עריצים, תקנות, חובות, ומטלות כפויות למיניהן ותראה איך השאיפה לרווחים מזניקה את המשק. אתה בולם את הענין הפרטי ואת השאיפה לרווח באיבם ואח"כ אתה מילל על חוסר הענין וחוסר היזמה, על השיתוק, על אי הצמיחה שהם תוצאות של מה שאתה בעצמך עצרת.

כל התופעות הללו שעליהם אתה מקונן אינם אלא סימנים למותו של הגוף החי של הכלכלה, שמצביעים על אי תנועתו של הגוף שאתה בעצמך הרגת. בחוקיך ובשאר הפעולות שאותן כפית על כל הגורמים שמחזיקים את הגוף הזה בחיים, אתה פגעת ביכולת החיים שלו.

אם תתבונן על החברה ועל כלכלתה כעל גוף שמערכות היחסים הפנימיות שלו אינן שונות עקרונית מכל גוף חי אחר, אתה תשמע איך כל אחד מהאיברים המשותקים באמצעות הקשיים שהטלת עליהם זועק על בעיית הקיום שלו ומיילל את גסיסתו ומותו בלא עת בעודו באיבו. כל אלה פונים אליך ומפצירים שתשחרר אותם כדי שיוכלו לחיות.

נתונים נוספים