שיתוף פעולה וניגוד ענינים

 

שיתוף פעולה וניגוד ענינים

שיתוף פעולה הוא יסוד חיים אפייני למין האנושי. הצורך בשיתוף פעולה לא נובע ממשהו גנטי אלא ישירות מהרעיון העומד ביסוד השיטה הקפיטליסטית, שהוא ששיתוף פעולה חברתי בין יחידים, בהקשר של מסחר בערכים, יביאו את הרווח הגבוה ביותר לכל יחיד שיעסוק בכך, ויהיה יותר מכפי שיקבל היחיד על אותו מאמץ במידה וישקיע אותו כשהוא לבדו או כשהוא בחברה שבה בני אדם אינם משתפים פעולה זה עם זה.

הכמיהה של בני אדם לקשר עם אנשים רציונליים חיים היא עובדה - ולא רק משום שהיא מתוארת ב"מרד הנפילים", אלא משום שכולנו נתקלים בה מדי יום וכולנו, ברמה זו או אחרת, שואפים אליה. למעשה, כמעט כל מוצר שממנו אנו נהנים בחיים המודרניים הוא תוצר של שיתוף פעולה – והמכשירים המשוכללים והמתוחכמים המהווים חלקים נפוצים בחברה המודרנית – כמו מכוניות ומכשירי חשמל – הם תוצר שיתוף פעולה של אנשים רבים, בהם עשרות ואף מאות מומחים, שלא לדבר על מליוני המאיישים את המערכות המתוחכמות שמשרתות את הפצתם ושימושם המתמיד של אלה בעולם כולו.

חיי כולנו מבוססים על עובדות שיתוף פעולה מסוג זה או אחר ויש תחומים שבהם שיתוף הפעולה נעשה על ידי מומחים ומהווה, כשלעצמו, יצירה. בתחום האמנות, למשל, מהווה התזמורת הסימפונית גוף בן עשרות נגנים, המיישם מערכת תווים שנכתבת במיוחד למענו – והפקתו של סרט קולנוע מודרני מצריכה, פעמים רבות, את השקעתם המשותפת של אלפי משתתפים ועשרות או מאות בעלי מקצוע והון, החוברים יחדיו ליצירה אחת.

כל התחומים האלה ורבים אחרים מהווים הוכחה ניצחת לכוחה המעשי של תפישת שיתוף הפעולה כמבטאת עקרון מנצח בתחומי החברה האנושית המתקדמת – וככזו, ניצבת היא כאנטי-תיזה מוחלטת נגד הרעיון הלקוי הרואה את החברה האנושית כמכלול של עימותים, ניגודים וענינים סותרים, המתקיפים זה את זה בכל תחום. מנקודת מבט זו ניתן גם לראות כי ההשקפה הרואה את יחסי האנוש כמבוססים על ניגוד ענינים היא מפגרת ביחס לעומת זו התופשת את הקידמה כביטוי של שיתוף פעולה, תיאום והרמוניה בין בני אדם.

ועל כל אלה יש להוסיף כי שיתוף הפעולה האנושי מבטא עקרון מטפיסי שליט במציאות, זה אשר מצהיר על אי קיומן של סתירות במציאות. על דרך החיוב מהווה הצהרה זו צד אחד של המטבע הגורס כי מה שנמצא במציאות הוא, למעשה, איחוד פוטנציאלי בין גורמים נפרדים(*). עקרון ההרמוניה המטפיסית הוא זה שבא לידי ביטוי מבחינה חברתית כשיתוף פעולה בין בני אדם, המאפשר את ההישגים האנושיים הטובים ביותר.

(*) מבחינה זו מדגימים מושגי היסוד של המוסיקה רעיון זה: ראשית לכל, זה מה שנמצא ביסוד המושג "חיבור", המבטא יצירה גדולה, ובהתאמה לכך, נקרא היוצר המוסיקלי "מחבר" בשל יכולתו להניח יחדיו מרכיבים לכלל יצירה. בשדה המוסיקה קיים גם תחום מיוחד הנקרא "קונטראפונקט", ובו לומדים את כללי ההתאמה שניתן לערוך בין ניגודים מפורשים, כך שבאזני המאזין תתקבל יצירה בעלת איכות הרמונית. סמלית, מהווה דבר זה הדגמה של קיום בכוח של התאמה גם בין גורמים המופיעים במציאות כמנוגדים לכאורה.

נתונים נוספים