תחרות מוסרית

 

תחרות מוסרית

קפיטליזם הוא אחד השמות לשיטה החברתית המבוססת על שיתוף פעולה בין אנשים המחפשים רווח. קפיטליזם הוא יותר שיתוף פעולה מאשר תחרות – והתחרות המוסרית הקיימת בשוק מגלמת אינטרסים משותפים יותר מאשר סותרים, וזו מתבטאת קודם כל בעובדה שאותו לקוח הוא המכנה המשותף בין שני סוחרים שמעונינים למכור לו.

מוסריותה של תחרות זו מבוטאת בעובדה שכאשר שני סוחרים או יצרנים מעוניינים בכספו של אותו ציבור לקוחות גורם להם הדבר להשתדל ולעשות עבורו את המיטב. כך יוצר הצרכן נשכר כאשר היצרנים מעניקים לו את הטיפול הטוב ביותר.

ומה - יש שישאלו - יהיה על היצרנים? האם הם לא ייפגעו מסדר דברים זה? התשובה על כך תינתן באופן מושלם על ידי זכירת העובדה כי לבני אדם אין בשוק החופשי תפקידים קבועים של יצרנים או צרכנים. במציאות השוק כל אדם הוא צרכן ויצרן בו בזמן וככזה הוא מהווה חלק בתחרות המוסרית הכללית החובקת את כל חלקי החברה. בתחרות כללית זו כל אדם מנסה כמיטב יכולתו לייצר וגם להשיג עבור תוצריו את הטוב ביותר שיכולתו תוכל לקנות לו.

אז מה - יגידו חוששי השיטה - האם אז יהיה מה שתמיד הפחידו אותנו לגבי הקפיטליזם? האם יתגשם חלום הבלהות שבו "אדם לאדם זאב"? לא ולא - תהיה התשובה - אז יתקיים מה שממילא היה קיים בעולם מאז ומעולם, כשכל אדם ייה רשאי להשתתף במשחק שבו, כראוי, "אדם לאדם סוחר"...    

נתונים נוספים