תשלום החובה

 

תשלום החובה

לרוב סוברים אנשים שמושג התשלום קשור לכלכלה ולפיכך לפוליטיקה. אך מושג התשלום הוא יסודי הרבה יותר מהרמה הפוליטית שבה הוא מתבטא בתחומים כמו כלכלה וחומרניות; התשלום הוא עקרון מטפיסי ביסודו והוא נוגע למטפיסיקה ולאתיקה עד כמה שאלה קשורים ביניהם, וברור שמשמעות הדבר קיומו של קשר אמיץ בין יסודות המציאות והמוסר. דבר זה מתבטא בכל פעולה אנושית, שכן יש בפעולה חלקים שעליהם שומה על האדם לשלם מכיוון שברמה מסוימת הם ניתנו לו על ידי גורמים שמחוצה לו.

על התשלום להתקיים בכל יחסי אנוש תקינים גם בפעולות כמו שיח; כשאתה מתווכח עמי בלהט כה רב ובהגיון כה מועט, זה ברור לי שהויכוח מצדך אינו אלא פרפורי הבהלה והסבל של בעל-חיים שחש כי מקרבים את קיצו. סוג זה של ניתוח מכאיב, המאיים על חלק מצורת החיים שלך אינו יכול - או צריך - להתבצע על ידי גוף חיצוני. לכן, לא אמשיך לומר את דברי כדי שלא להכאיב לך. אם תחליט פעם לבצע את ניתוח הטיהור המכאיב הזה לבדך ובעצמך אהיה מוכן לסייע לך לעשות זאת - אך עליך תהיה מוטלת החובה לבקש ממני את העזרה הזו 0 וזהו התשלום שאני דורש ממך.

עבור כל דבר שאתה חפץ בו ממני אתה חייב לשלם. צורת התשלום היסודית היא הבקשה, מכיוון שבבקשתך אתה מכיר בזכותי על הדבר. ההכרה היא הצורה הראשונה והיסודית של תשלום כלשהו. הכרה היא מה שאתה עושה כאשר אתה הולך אל נותן השירות שאתה מבקש. משמעות אותה הליכה צריכה להיות מודעת להולך: הוא צריך להיות מודע לכך שהוא פונה אל אדם מסויים כדי לקבל ממנו ערך מסויים.

סוג זה של הודאה, שאנשים מחזיקים באופן אוטומטי במערכת האוטומטית שלהם, הם שוכחים, פעמים רבות, כשהם עוסקים במסחר עצמו. פעמים רבות "שוכחים" אנשים את חובת התשלום שעליהם להעניק למי שממנו קיבלו ערך בגלל ששילמו לו חומרית. אך אז הם מחמיצים את העובדה שהתשלום החומרי, לרוב, איננו אלא הפעולה המשלימה את העסקה כי עליהם לשלם בדרך כלשהי על עצם העובדה שעמיתם הואיל לעשות איתם את העסק.

וזו, באופן יסודי הסיבה לכך שגם לאחר שנגמרת עיסקה הנעשית בין שני בני אדם, הם אומרים זה לזה דברים כמו "תודה". בהקשר של תרבות אנוש מבטא הדבר את הערכתם לכך שבמערכת היחסים שביניהם לא היה המסחר חומרי בלבד.

נתונים נוספים