קפיטליזם: מלחמה או שלום?

 

קפיטליזם: מלחמה או שלום?

על הרוע שביסוד ההגבלים העסקיים

בחברה הסוציאליסטית של ימינו – ומדינת ישראל היא דוגמה מובהקת לחברה כזו – קיימים גופים ממשלתיים שפועלים כדי לדכא ולחסל מונופולים או קרטלים, על יסוד ההנחה שמדובר בהתארגנויות עסקיות המנוגדות לרווחת הציבור. הנחה זו היא מקרה פרטי של המחשבה המרכסיסטית ששיכנעה את העולם בקיומה של מלחמת מעמדות בכלכלה, שבה נוצר עושרם של מעטים על חשבון סבלם של הרבים. ברוח זו, המונופולין נתפס בחברה בכלל ובישראל בפרט כצורת דיכוי וניצול כזו של בעלי ההון את הצרכן.

אך ההבדל בין מונופולין לקרטל הוא רק ההבדל בין קניית מתחריך והוצאתם מהשוק לבין הקמת שותפות עימם. בשתי פעולות אלה אין פגם או בעיה, בין אם הן מצליחות מבחינה כלכלית או לא, כי בכל מקרה אין זה שונה מכל החלטה עסקית רגילה של כל בית עסק, היכול להרוויח או להפסיד, להצליח או להיכשל. אך מדוע נחשבים בימינו מונופולים או קרטלים לכאלה שיש להגן על הציבור מפניהם ולצורך זה יש אף לחקוק חוקים ולהקים ממסד שימנע את התהוותם? – בשל האמונה הטפלה המקובלת בציבור המושפע מרעיונות המרכסיזם כי מבחינה עקרונית נעשים כל הרווחים באשר הם על ידי אדם אחד על חשבונו של אדם אחר.

במובן זה יש להניח כי אם היו משטרים סוציאליסטיים יכולים למנוע כל סחר ולסגור את כל החנויות הם היו עושים זאת, פשוט על יסוד ההנחה שבה הם מחזיקים - שעשיית כסף מבוססת על גזל. למעשה, לא רק שיש בכך טעות יסודית המפותחת לכדי כזב ענק השולט בחלק העולם המערבי בשל מסורת דתית שקבעה כי יש רוע בכסף, אלא שבניגוד להצהרה השמאלנית הנפוצה על שאיפת מחנה זה לשלום ולאחווה, האמת היא שבפעולתו נגד השיתופיות העסקית מבטא הסוציאליזם את היותו מנוגד לקשר החיובי בין בני האדם באשר הם, שהקפיטליזם הוא ביטויו הנאצל ביותר.

כי המגמה המסתתרת ביסוד המיתוסים המוקיעים את הקפיטליזם כביטוי של ניגוד ענינים בין בני אדם – ובמיוחד המיתוס המרכסיסטי המתאר את הקפיטליזם כאחד מאבות המלחמה בעולם, תוך כדי הפצת הכזב בדבר "רווחי המלחמה" שבהם מעוניינים אנשי עסקים כדוגמת יצרני הנשק – היא מניעת האנושות מלדעת כי אין גורם שתורם יותר לאחווה ולשלום בין הני אדם מאשר הקפיטליזם.

המלחמה הפנימית של משטרי ההווה נגד התארגנויות עסקיות איננה אלא אחת מהדרכים של מגמת הצגתו של העולם העסקי ככזה שנוצרות בו שותפויות אנטי-חברתיות שמטרתן לנצל בני אדם למען רווח, אך מה שרוב בני האדם מחמיצים, כשהם פוגשים במושג הקפיטליזם, הוא שבניגוד לשקר הקבוע המציג את עשיית הכסף ככזו המבטאת ניגוד ענינים ומלחמות בין בני אדם, ההיפך הגמור הוא הנכון: בכל מסחר קיימת, בהכרח, שותפות בין בני אדם - וכל שותפות היא צורה יסודית של שלום.

לפיכך, ידידי, ממליץ אני לך בפעם הבאה שתגיש לפיך את מנת המזון הבאה, שתיכנס למכוניתך או תדליק את מחשבך, נסה לחשוב על מספר האנשים הגדול שבזכותם יכול אתה ליהנות מהאפשרויות הרבות הללו שיש לך - ועל כך שכל בני האם הללו היו צריכים לא רק לשתף פעולה זה עם זה כדי ליצור את מה שממנו אתה נהנה אלא גם להרוויח מכך את מחייתם.

 

נתונים נוספים