מיתוס המיעוט העשיר

 

מיתוס המיעוט העשיר

מתנגדי הקפיטליזם אוהבים להציג מצב חברתי-מדיני של כלכלה חופשית ככזה שמסתכם בכך שהעושר הגדול שיש בחברה נצבר בידי מעטים "ברי מזל" ואילו שאר בני האדם – הרוב – הם דלים.

אך לפחות במקרה של ארה"ב, הארץ החופשיה ביותר בעולם, העושר אינו נמצא בידי מעטים אלא בידי רבים. למעשה, רוב אזרחי ארה"ב הם עשירים מבחינה אובייקטיבית, כלומר מבחינת האפשרויות הכלכליות, החומריות והממוניות שיש ברשותם כדי לממש את מה שבכוחם.

כדי להבין את מושג העושר לאשורו בצורה נכונה יש לנתק אותו קודם כל מהמחשבה שהעושר הוא ענין חומרי שניתן להשוואה בין בני אדם או חברות. למעשה, את העושר יש לראות בצורה מציאותית כמה שיש בידי האדם שמתאים לצרכי קיומו המהותיים ותו לא.

יתרה מזו: למעשה, רובם ככולם של אזרחי העולם החופשי הם עשירים ביותר ביחס לאזרחי המדינות הלא חופשיות, שכן כוח הקניה שמקנה להם עמלם, תנאי המחיה ורמת החיים שלהם הם גדולים בהרבה משיש לבני המדינות הלא חופשיות, אשר עדיין לא פתרו את בעיית הקיום היסודית.

למעשה לא רק שדי בכך כדי לרסק את מיתוס העשירים המעטים, אלא שיש בעובדות פשוטות אלה כדי להראות שהחופש – פוליטי ו/או כלכלי – הוא המפתח לקיומו של עושר בחברה.

 

נתונים נוספים