לתת ולהרוויח

 

לתת ולהרוויח

נתינה מוסרית מפיקה רווחים; כל מה שאדם נותן בצדק מביא לו לרווח, גם כאשר הוא איננו יודע בוודאות מושגית על כך. כסף על קרן הצבי הוא רעיון הדומה ל"לחם על פני המים" בהבדל שהלחם הוא דבר שעלול להתקלקל במים ואילו לכסף אין משמעות חומרית אלא רוחנית.

תן – אל תשליך. די בערך שיש למה שאתה נותן מצידו של המקבל כדי שתכבד את המתת. אל תשכח שדינה של מתנה כהשקעה ושכל נתינה טובה כמוה כהשקעה טובה. אל תתן ללא בדיקה; בחן את המקבל הראוי לעמלך; זהו שותפך גם אם לא נחתם ביניכם כל חוזה.

אל תתן לבזים לממון לשכנע אותך שאתה ממילא אינך ראוי לכספך ולכן כדאי שתתן אותו. ההיפך הוא הנכון: ככל שאתה מבין יותר את מה שיש בו, בממון, אתה יכול יותר לראות את הרווח שיש בו – ולפיכך את התועלת שהוא יכול להביא לכל מי שמקבל אותו.

אם נתינה היא טובה, אין כמוה רווחית – לנותן ולמקבל גם יחד.

נתונים נוספים