יותר

 

יותר

את שיפור חיי האדם והגדלת אורכם במאתיים השנה האחרונות זוקפים לזכות התקדמות הרפואה. אך סביר לא פחות ואולי יותר לייחס זאת למכלול של גורמים רבים שבהם חלו שיפורים בעולם בעידן האחרון בחומר וברוח גם יחד כו, למשל, לתזונה טובה יותר ולמידת חופש גדולה יותר ששניהם, המייצגים צרכים אנושיים בחומר וברוח, עושים את היחיד לאנושי יותר ומכך למי שחי טוב יותר, חיים ארוכים יותר ובריאים יותר. בדומה להתייחסות זו ליותר מגורם אחד כסיבה להיותו של האדם בימינו יותר, שומה עלינו לקחת בחשבון את היותם של תהליכים דומים מתרחשים בכל היבט אפשרי של המין האנושי.

נתונים נוספים