הבדלי יכולת אנושיים

הבדלי יכולת אנושיים

לרוב, נתפס קיומם של הבדלים גדולים בין יכולותיהם של בני אדם על ידי בני אדם נבונים כחיוביים, בשל ראייתם את הצד החיובי שיש בכך; עובדות המציאות כוללות, בכוח, אפשרויות שיכולות להעשיר את האדם ולהועיל לו. מיצוי אפשרויות חיוביות אלה כפוף, במידה רבה, ליכולת ההבחנה של האדם ולבחירתו.

ההפרשים באינטיליגנציה בין בני אדם הם עובדה אחת מני רבות וככזו הם חלק מהיקום. כל אינטיליגנציה עומדת לרשות המחזיק בה והוא יכול לנצל אותה לטובתו לפי האפשרויות שקיימות בה.

יש הרואים את ההבדל בין מידות המשכל בין בני אדם – כמו ההבדל במידות העושר, הכשרון או היופי – כעובדה שלילית, על אף שבמציאות אין קשר הכרחי בין מידות אלה אצל בני אדם שונים זה מזה.

אך מי שמחזיק בתפיסת יקום נדיב רואה, על כן, את העובדות באופן יסודי כחיוביות כי היקום הוא באופן יסודי מועיל וחיובי, כמו עצם החיים, השייכים למי שקיים ביקום.

אדם כזה מבין, במודע או לא, כי מאחורי כל עובדה קיים משהו שבכוח הוא בעד האדם, בעד החיים, כמו שכל הטבע הוא כזה. בשל כך יכול אדם כזה להבחין ביתר קלות בצד החיובי של עובדות המציאות, והדבר מתבטא אצלו בראיית האפשרויות החיוביות שקיימות בעובדות המציאות.

כך גם רואה הוא את הבדלי מנות המשכל, הכשרון והנתונים הטבעיים שקיימים בין בני אדם – כעובדות שניתנות לניצול לטובת האדם, כלומר: כל בני האדם.

ברוח זו תופס האדם אוהב החיים, הקיום והעולם, את כל התכונות הטובות של בני האדם כסוג מסויים, טוב וחיובי של משאב טבעי; הביטוי של תפיסה זו בעולם הוא בעובדה הכוללת שרובה ככולה של האנושות יוצא נשכר מחוכמתם, יופיים ויכולותיהם של הגדולים בתחומים אלה שבין האנשים – ואינו נטרד מאלה בעלי היכולת הפחותה (אלא אם כן הוא חושב על הגשת עזרה להם).

מבט פשוט ויסודי על החיים מראה לנו כמה אנו שואבים תועלת, הנאה ועושר בחומר וברוח מעצם היותם סביבנו, וחייהם לפנינו במשך דורות רבים של בני אדם בעלי יכולת רבה יותר משלנו. רווח אדיר זה של כולנו מבני אדם אחרים שמעשירים אותנו הוא פריו של עקרון חשוב אחד – הכרה בהיות ההבדל הזה בין בני האדם עובדה בעלת כוח חיובי אשר נוצל כהלכה בהסטוריה האנושית.

נתונים נוספים