רק קפיטליזם

רק קפיטליזם

 

בויכוח המתנהל לעתים קרובות בנושא הכלכלה בתרבותנו בין הקפיטליזם לסוציאליזם עולה השאלה מי, מבין השתיים, היא השיטה הנכונה ביותר. אך האמת היא שהסוציאליזם, על אף שהוא תופש מקום רב בתודעת בני זמננו, אינו למעשה אלא מהות חסרת משקל מבחינה מעשית ומוסרית גם יחד, מה שאומר שאין לו כל מעמד אמיתי בדיון אנושי.

 

הדבר נובע קודם כל מכך שהסוציאליזם איננו שיטה כלכלית אלא מסגרת חוקית-משפטית רק לכאורה – ולמעשה אין הוא אלא מגמה של בני אדם אשר אינם מכירים בזכויות הקנין של בני אדם אחרים. בני אדם כאלה זוכים לרוב בהגדרה המדוייקת של גזלנים, והמיוחד בהם הוא רק העובדה שהם עורכים מעשי שוד וגזל כשהם מצויידים בתירוץ שהם עושים את מעשיהם למען החברה ומכאן נגזר שם המגמה: סוציאליזם (סוציאלי=חברתי). כי משמעות הדבר חברתאיות, כלומר גזל הנעשה לטובת החברה.  

 

כך, מבלי משים, התקבע בחשיבה האנושית העכשווית רעיון החברה כמגמת הפעולה הכלכלית, כאילו יש לכלכלה מטרה השונה מזו של השגת רווחה חומרית פשוטה; סוג זה של דיון כמוהו כשאלה האם יש להעדיף, בעת שיקול דעת בנושא של חלוקת השקעות, את תזונת היד על פני תזונת הרגל – או, באותה רוח של טפשות, האם שומה על אדם לחשוב בעיקר על רוחו או על גופוצואת מי מהם עליו להעדיף?

 

בכל שאלה שהיתה מנסה לברר האם עדיף לאדם לאכול מזון אמיתי או רעל לא היתה השאלה השניה מקבלת מעמד של סוגיה אמיתית אלא רק של אפשרות שלילית שמטרתה להביא למותו של אדם. זהו בעצם מעמדו המציאותי של הסוציאליזם.

 

מבחינה כלכלית הסוציאליזם איננו שיטה אלא רק מיסודו הפורמלי (והלא נכון) של החסד, אשר מכוון לכפותו נגד רצונם של בני האדם, כאשר הוא נוטל מאדם אחד ומעניק לאדם אחר את פרי ההפקעה. למה פורמלי? כי למעשה החסד כבר כלול בקפיטליזם, מכיוון שהוא אחת מהפעולות שעושה אדם ממילא ברכושו, והיא להשתמש בו כדי לסייע למי שטעון סיוע ובכך לבטא את הזדהותו עם סבלו של אדם שאין הפרוטה מצוייה בכיסו.

 

אך מכיוון שהסוציאליזם אינו אלא גזל המצוייד בתירוץ, תביא כל התבוננות במדינה הסוציאליסטית ובטבע פעולתה לחשיפת טבע התרמית: בסוציאליזם מבוססת כל נתינה על לקיחה, פשוט מכיוון שבחברת שודדים כל הקנין לא נוצר אלא נלקח מאלה שיצרוהו.

 

כי הכלכלה איננה אלא קפיטליזם וקפיטליזם בלבד. הכלכלה איננה מתחרה עם גניבה משום סוג שהוא כי מה שיש בה הוא רק ייצור ועשיה. עצם הויכוח על שאלת הכתר ביניהם מצביע על אי ההבנה של המתווכחים. כפי שבהכנת מזון אין דנים בשאלת מידת הרעל המעורב בתבשיל אין מערבים סוציאליזם בכלכלה יותר משיש לערב גניבה ביצרנות.

 

הקפיטליזם הוא הדיון החי בקנין ולפיכך הכלכלה היא אך ורק קפיטליזם; כל החיובי שבה איננו אלא פעולה קפיטליסטית מכיוון שכל פעולה כלכלית חייבת להתבסס על קנינם המוסרי של הפועלים אותה, אשר מביא לידי קיום את התוצרים שנמצאים ברשותם. כל דיון כלכלי רציני אל לו לערב סוציאליזם כי אין לערב גניבה מכל סוג בענינים של יצרנות.  כפי שיצרנים עוסקים רק בשאלות של ייצור ויצירת תנאים לייצור אין להם כל תועלת בכפיית תוצרים או שירותים לחיי לקוחותיהם או לפעולות החיים של בני אדם חופשיים.

 

נתונים נוספים