1 ו א 16 רוע

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
תכליתו המעשית של הרע נכתב על ידי ohad kamin 428
ניסוי פוגעני נכתב על ידי ohad kamin 523
סכנה ברורה ומיידית נכתב על ידי ohad kamin 422
נצחונותיו של הקולקטיביזם נכתב על ידי ohad kamin 514
הפילוסופיה בשירות המלחמה ברע נכתב על ידי ohad kamin 489
שלום כטקטיקה נכתב על ידי ohad kamin 456
הפוליטיקה של הבוזז נכתב על ידי ohad kamin 444
מה שבטוח נכתב על ידי ohad kamin 495
תשלום כהכרה נכתב על ידי ohad kamin 419
הזכות לחיות? נכתב על ידי ohad kamin 448

נתונים נוספים