במשך כל חיי הבוגרים שימשה לי הפילוסופית והסופרת אין ראנד מורת דרך. במאמרים שבתיקיה זו אני מעריך את עבודתה ואת תרומתה לתרבות אחרי 40 שנות לימודי אותה.

 • אוהד קמין על עבודת ראנד

  במשך כל חיי הבוגרים שימשה לי הפילוסופית והסופרת אין ראנד מורת דרך. במאמרים שבתיקיה זו אני מעריך את עבודתה ואת תרומתה אחרי 40 שנות לימודי את עבודתה.

  מונה מאמרים:
  31
 • אין ראנד והיהדות

  בשנות ה80 גילו תלמידי אין ראנד בישראל קשר בין הפילוסופיה של אין ראנד ליהדות והחלו לחקרו. נושא זה, שהפך לשנוי במחלוקת בקרב תלמידי אין ראנד, מוצג כאן במאמרים וקטעי תכתובת.

  מונה מאמרים:
  34
 • אין ראנד וישראל

  מבחינה פוליטית הצהירה אין ראנד על תמיכה במלחמתה של ישראל. בשנת 1992 הכרזתי מרד רעיוני נגד מדינת ישראל תוך התבססות על רעיונות אין ראנד. מאוחר יותר השתתפתי בתנועת המחאה "זו ארצנו" וחברתי לתנועת "מנהיגות יהודית". בתמלילים הנוכחיים אני מסביר את הקשר הרעיוני בין אלה להגותה של אין ראנד.

  מונה מאמרים:
  6
 • אין ראנד וספריה

  כתבים הנוגעים לנושאים המופיעים בספרי אין ראנד.

  מונה מאמרים:
  40

נתונים נוספים