מחוייבות מוסרית

 

מחוייבות מוסרית

 

אפילו לא היה אלוהים, אפילו היתה הדת מוטעית לחלוטין, אפילו אם היו נכונים כל הסיפורים על שחיתותם של הדתיים, היה תלמיד האובייקטיביזם – בלי קשר למוצאו או מעמדו - מחוייב, מוסרית, לתמוך בצד היהודי של הסכסוך החיצוני היהודי-ערבי ובצד הדתי של הסכסוך הפנימי הדתי-חילוני. הסיבה: הגנה על זכויות האדם; בשני המקרים מייצגים היהודים ו/או הדתיים צדדים שזכויותיהם נפגעות ומאויימות על ידי פושעים.

וגם ברמה ההגותית-תבונית היסודית, מוטלת על מי שרואה את עצמו כאדם מוסרי לפי אמת המידה של הפילוסופיה של אין ראנד, המחוייבות המוסרית לבדוק את הדברים כפי שאמור לעשות כל שופט ישר, כלומר: לא להתייחס לדת ו/או לדתיים באופן דוגמטי, כוללני וגורף ללא הצדקה ברורה, עובדתית והגיונית. תלמיד האובייקטיביזם חייב - הן לעצמו והן לערכי המציאותיות - לבחון את העובדות.

נתונים נוספים