פוליטיקה ללא שורשים

פוליטיקה ללא שורשים

נסיון חינוכי של שנים לא מעטות, ובמיוחד זה שצברתי לגבי תלמידי הפילוסופיה של אין ראנד, הראה לי שבגלל המיקוד הרב שיש לבני חברתנו על ההיבט החברתי של חייהם, מביא הדבר לכך שהם שומעים על עבודתה הפילוסופית של אין ראנד במיוחד דרך ההיבטים הפוליטיים שלה.

הבעייתיות בכך היא שהפוליטיקה היא באופן יחסי ענף הפירות ולא השרשים של עץ ההגות האנושית ולפיכך, גם אם רעיונותיה הפוליטיים של ראנד מקובלים עליהם, סובלים בני האדם המחזיקים בהם מכך שאין רעיונות אלה מבוססים כהלכה ברמת היסודות הפילוסופיים בתחומי המטפיסיקה, האפיסטמולוגיה והאתיקה.

בפועל מתרחש מצב שבו, בשל אי ידיעת הקשר ההגיוני הסיבתי בין תחומים אלה, אשר תובע שהאדם יידע את ביסוסם לפני שהוא עוסק ביישומם החברתי, מאמינים אנשים רבים, שחלק מהם נמצאים בקרב בני המגמה הליברטריאנית, הדומה לראנד בגישתה הפוליטית-כלכלית, כי די בהסכמה עם הפוליטיקה של ראנד כדי להיחשב כמחזיקים בפילוסופיה שלה – וכמובן שטעות בידם.

התנגדותה החריפה של ראנד כלפי תלמידי הפילוסופיה שלה אשר ביקשו להתקרב למגמה הפוליטית הליברטריאנית, ואף יצרה כמה משברים בתנועתה האינטלקטואלית, נבעה בדיוק מהמחסור של מגמה זו ביסודות הידיעתיים הנחוצים כדי לבסס עליהם את האתיקה-פוליטיקה. בשל כך נוצר המצב האבסורדי של ימינו אלה שבהם, על אף התנגדותה של אין ראנד לליברטריאנים, על יסוד היעדר היסוד הראוי לגישתם הרעיונית, דווקא הממסד האובייקטיביסטי בארה"ב, הממוקד בעיקר בצד הפוליטי של המתרחש בעולם בכלל ובארה"ב בפרט, מזניח את שרשי הפוליטיקה שלה בפעולתו הפוליטית-אינטלקטואלית ובכך מסייע לחיזוק הרושם שניתן לדגול בחופש כלכלי מבלי "לרדת" לשרשי הצדקתו הפילוסופיים היסודיים.

על כן נמצא הממסד האובייקטיביסטי, ובראשו זה של "הפילוסופיה של אין ראנד" בארה"ב, שהיה אמור לפעול כסוכן הממלא את צו הירושה של הפילוסופיה של אין ראנד, כמי שניתב את כל הפעילות למען הפילוסופיה של אין ראנד לנתיבים פוליטיים באופיים, ובכך הוא מחזק את ההיבטים הפוליטיים של פילוסופיה זו על חשבון שרשיה. במדיניות זו גורם, למעשה, ממסד זה למיקוד של בני האדם המעוניינים להכיר פילוסופיה זו מקרוב בהיבטים הפוליטיים-כלכליים של גישת ראנד, ולהתעלמות מחשיבות היסודות המטפיסיים, אפיסטמולוגיים ואתיים שלה.

התוצאה של דבר זה היא שרבים בימינו הם בני האדם הסבורים שהם מחזיקים בפילוסופיה של אין ראנד ותומכים בה, אך למעשה אינם כאלה, כי אין הם מחזיקים ביסודותיה ולפיכך אינם מסוגלים להגן עליה בהקשר של דיון פילוסופי ראוי. הדוגמה הפשוטה ביותר למצב זה תהיה בחינתם באם יכולים הם להשיב על השאלה מדוע מתנגדת אין ראנד (והליברטריאנים) לפגיעה בזכויות האדם? מן הסתם לא תהיה בידם לשאלה זו תשובה שונה ועמוקה באופן עקרוני מהגישה המקובלת בחברה כהרגל מסורתי.

נתונים נוספים