אמונה פילוסופית טפלה

אמונה פילוסופית טפלה

על נאמנות כוזבת לשיטת ראנד

תופעה מגונה שניתן לפגוש בה בעולמם של המכירים את הפילוסופיה של אין ראנד היא של מי שלמד את השיטה אך כושל ביישומה מבלי להיות מודע לכך; אדם כזה מצטט את אין ראנד מלה במלה אך פועל על יסוד של אמונה עיוורת, במקום על יסוד של שכל בהיר, שאליו מכוונת ההנחייה המוסרית של ראנד. כתוצאה מיישום מוטעה זה שלו הוא דוחה על יסוד רגשני כל מי שמטיל ספק ברעיונותיה של ראנד או אפילו מציג תיאוריה שונה כבעלת משקל מבחינה רעיונית.

מי שעוסק בלימוד הפילוסופיה של אין ראנד ובמסגרת זו הוא מכיר תלמידים של שיטתה אשר מעולם לא למדו לפני כן פילוסופיה כלשהי באופן שיטתי כדאי שיהיה מוכן לתופעות פסיכולוגיות באופיין של "חסידים שוטים", כלומר של בני אדם אשר מעריכים את הפילוסופיה של אין ראנד כמהות שיש בה יותר מאשר "סתם" אמת, צדק והגיון. ומהות זו, הם מעריכים, נותנת בידם עדיפות מסתורית כלשהי על כל מי שאיננו מכיר אותה.

בשל הנחה פסיכולוגית בעיקרה, המבוססת על תמימות, מעניקים תלמידי הפילוסופיה של אין ראנד לשיטה זו מעמד של עליונות שהיא יותר מתבונית גרידא, פשוט כי לא התנסו מעולם בהיותן של שיטות אחרות גם כן מכילות רעיונות בעלי מידה משמעותית של שכל ישר או חשיבה. בדרך התנהגותם של תלמידים כאלה ניתן להבחין בכך שהם רואים באין ראנד מנצחת בעלת מדליית זהב בתחרות אולימפית כלשהי. ברוח זו, יש שחושבים שסיום קורס הפילוסופיה של אין ראנד נותן להם רשיון לא מוגבל לפסול את יצירתם של אחרים.

הם עושים זאת ללא מחשבה שניה, ללא בירור, חורצים את גורל כל מה שלא נאמר על ידי אין ראנד כאילו איננו נכון באופן ודאי, הכרחי ומיידי מתוקף עובדה יחידה זו. הם לא חושבים על כך שרבים מהישגי האנושות בהסטוריה נוצרו לפני אין ראנד, ושבחיי היום-יום שלהם הם עוסקים עם עשרות, מאות ואלפי אנשים שמוכרים להם שירותים עתירי ידע וטכנולוגיה גם כשהם אינם מחזיקים בפילוסופיה של אין ראנד ורובם מעולם אף לא שמעו עליה – מה שלא פוגם בערך האובייקטיבי של הישגיהם.

אופייני ל"חסידים שוטים" מסוג זה שמחד הם מאירים פניהם אל מי שרוצה ללמוד את הפילוסופיה של אין ראנד ומעודדים אותו ללמוד אותה אך מאידך מקשים את העולם עליו אם, כאשר הוא בשנה השניה של לימודיו, עדיין לא הגיע למה שנראה להם פועל יוצא הגיוני של רכישת האובייקטיביזם, שהוא "פסגת" הציות המוחלט לרעיונות אין ראנד, כי לדעתם לא תיתכנה שיהיו כל שאלות נוספות או בירורים נוספים מעבר לקורס.

כך או כך, מצב תודעתי זה של מסיימי קורס הפילוסופיה של אין ראנד מצביע על כך שלדעתם הקורס מהווה מעין טכס מאגי שלאחריו לא רק שאסור שיהיו לעובר אותו כל שאלות, אלא שאלה מעידות על השואל אותן שהוא אדם לא מוסרי. אין זה מקרי שגישה זו נהוגה על ידי אנשים דתיים השייכים לאמונות מיסטיות, לא תבוניות ולמעשה גם לא תואמות מציאות. המחזיקים בגישה מסוג זה אינם מבינים שהם מעידים בכך על עצמם שהם עצמם אינם באמת בני אדם תבוניים גם אם הם מצהירים על "נאמנות" לתבונה. לא מדובר באשמה הכפופה לרצון רע, כי לרוב הרצון שלפיו הם פועלים מכוון לשאיפה לטוב, אך במציאות קיימים תנאי יסוד אובייקטיביים ליישום תפיסה תבונית כמו זו של אין ראנד - אשר אינם כוללים נאמנות - ומי שאיננו יודע איך לישמם גם איננו יכול לעשות זאת.

נתונים נוספים