אין ראנד: אמריקה

 

אמריקה

 

אני יכולה לומר – לאכאמירה פטריוטית נדושה, אלא עם ידע שלם לגבי השורשים המטפיסיים, האפיסטמולוגיים, האתיים, הפוליטיים והאסתטיים – שארצות הברית של אמריקה היא המדינה הגדולה והאצילית ביותר, ובעקרונות המקוריים עליהם הוקמה, המדינה המוסרית היחידה בהיסטוריה של העולם.

 

מאז תור הזהב של יוון, היה רק עידן אחד של שכל במשך עשרים ושלוש המאות של הפילוסופיה המערבית. במשך העשורים האחרונים של אותו עידן הוקמה ארצות הברית של אמריקה כאומה עצמאית. זהו המפתח לאומה זו – לטבעה, להתפתחותה ולייחודיותה: ארצות הברית היא אומת הנאורות.

 

אין ראנד

 

נתונים נוספים