חוג "מציאות"

 

חוג "מציאות"

 

אם אתה תומך בפילוסופיה הפוליטית של אין ראנד אתה מוזמן להצטרף לחוג מציאות העוסק ביישום ערכיה של פילוסופיה זו: זכויות האדם, החירות והכלכלה החפשית במציאות הפוליטית של ימינו.

על יסוד ההנחה שהפילוסופיה של אין ראנד היא הפילוסופיה היעילה ביותר המוכרת לנו, זה למעלה משנות דור פועל חוג מציאות למען זכויות האדם וביטויין בחירות היחיד ובכלכלת השוק.

חברי החוג דוגלים בקפיטליזם של "תנו לנו לעשות", שהוא הקניניות, השיטה המבוססת על יחידאיות, ותומכת ביצרנות שהיא הפעולה האנושית הצודקת, הנמצאת ביסוד זכות הקנין והיא היסוד לכל רווחה אנושית (ברוח ו/או בחומר) ואושרם של היחיד ושל החברה.

אם מטרתך היחא השגת אושר אנושי, בין אם הוא של היחיד ובין אם הוא של האדם בכלל, אתה מוזמן להצטרף לחוג ולפעול לקידום רעיונותיו. כדי להצטרף לחוג עליך להחזיק בתפישת הפילוסופיה של אין ראנד, שהיא הא-ב הרעיוני שלו ולכן התנאי לחברות בחוג.

פעילות החוג נחלקת לשלוש:

א. אינטלקטואליות

ב. תעמולתית

ג. הפגנתיות

אלה מבססות ומרכיבות אחדות של סוגי חופש, שבה חופש המחשבה, חופש ההבעה וחופש ההתארגנות תומכים בחופש היצירה.

צעד ראשון של הצטרפות לחוג ייעשה באמצעות מפגש אמנותי ופילוסופי עם אין ראנד, בכותרת לא רק על עצמי, אשר יציג את הנושא מיתוס האנוכיות הראנדיאנית ויתייחס לתופעה של הוקעתה הנפוצה של הפילוסופיה של אין ראנד על יסוד גישתה החיובית של ראנד לאנוכיות.

בנוסף מציע החוג את לימוד הפילוסופיה בכלל ואת זו של אין ראנד בפרט:

א. האמת הפילוסופית (חובה).

ב. תולדות הפילוסופיה (רשות)

בסדר לא מקובל זה, שהוא הסדר הנכון, יתכן ויש להקדים לשני החלקים הרצאה על בעיית הפילוסופיה בת-זמננו בתחום זה ועל עיקורה על ידי הגישה הפוסט-מודרניסטית ה"חפשית", אשר קנתה לה מקום בלב הציבור המשכיל ומשם היא משתקת את יכולת ניצולו את הפילוסופיה. נושא זה ורבים אחרים ימלאו את השיח שיתקיים במסגרת "מציאות".

נתונים נוספים