אין ראנד: ציטטות נבחרות

 

אין ראנד


1982 - 1905

 

עיקרי הפילוסופיה

האובייקטיביסטית הם:


1. במטפיסיקה: מציאות

 

אובייקטיבית

 

"בכדי לשלוט בטבע יש לציית לו"

 


2. באפיסטמולוגיה:

 

השכל

 

"אינך יכול לאכול את העוגה

 

ולשמרה  שלמה"

 

 


3. באתיקה: ענין עצמי

 

"האדם הוא תכלית עצמו"

 


4. בפוליטיקה: קפיטליזם

 

"תן לי חירות או תן לי מוות"

 

 

 

בתמציתה, רואה

 

הפילוסופיה שלי

 

את

 

האדם כיצור

 

גיבורי אשר

 

אושרו העצמי

 

הוא

 

התכלית המוסרית

של חייו,

 

 

הישגו היצרני -

 

פעולתו הנעלה ביותר


 

והשכל -

 

אמת-המידה

המוחלטת שלו.

 

 

 

 

לקחת את הרוע

ברצינות

 

פעמים רבות כתבתי על כך שאחת הבעיות עם אמריקנים היא שהם לא מאמינים במציאות הרוע, שהם אינם לוקחים אותו ברצינות, שהם אינם תופסים עד כמה רע הוא הרוע, ועל כן מוטב שתקחו את הרוע - את הרוע או את אי-הרציונליות - ברצינות. יש חובה לקחת אותו ברצינות לא במובן של ראייתו כחשוב, לא במובן של לתת לו לקבוע את מהלך חייך או את בחירת הקריירה שלך או את ערכיך, אלא במובן שאסור לך להתעלם מקיומו ועליך לעשות כל דבר שבכוחותיך, לא במחיר של הקרבה עצמית, אלא במובן שיש לך את הכוח ואת האמצעים לנקוט פעולת-נגד כלפי הרוע, לנקוט פעולת-נגד כנגד אי-רציונליות. אך כדי לעשות זאת עליך להתייחס לסוגיה זו ברצינות...

אין ראנד

 

 

"שיטה פילוסופית היא השקפה מאוחדת של הקיום. כיצור אנושי, אין לך ברירה לגבי עובדת היותך נזקק לפילוסופיה. הברירה היחידה שלך היא באם להגדיר את הפילוסופיה שלך באמצעות תהליך ממושמע, רציונלי ומודע של מחשבה ויגיעה לוגית שקדנית - או לתת לתת-מודע שלך לצבור ערמת גרוטאות של מסקנות לא בטוחות , הכללות שגויות, סתירות לא מוגדרות, סיסמאות בלתי מעוכלות, משאלות בלתי מזוהות, ספקות ופחדים, שהושלכו יחדיו על ידי הגורל העיוור, אך אוחדו על ידי התת-מודע שלך לסוג כלשהו של פילוסופיה מעוותת ודחוסה למרכז כובד אחד מוצק : ספק עצמי, כאילו הוצמדה משקולת ברזל בדיוק אל המקום שממנו היו כנפיה של דעתך עתידות לצמוח ."

 

אין ראנד

1982 - 1905

 

 

אני מאמינה - וברצוני לקבץ את כל העובדות הדרשות כדי לתמוך בכך - כי הקללה הגרועה ביותר שמוטלת על המין האנושי היא יכולתו של האדם להעריך רעיונות כדבר שהוא מופשט ומנותק לחלוטין מחיי היום-יום של היחיד, להיות מסוגל לחשוב ולחיות באופן סותר לחלוטין או, במלים אחרות, יכלתו לסלק את המחשבה מחייו הממשיים. דבר זה אינו נכון אך ורק לגבי אנשים שהם באופן מודע ומכוון צבועים, אלא לאלה אשר מצבם יותר מסוכן ויותר חסר תקוה; אנשים אלה מתירים לעצמם נתק מוחלט בין ערכיהם המופשטים לבין חייהם ומאמינים, בו בזמן, שהם מחזיקים בערכים. עבור אנשים אלה - רעיונותיהם או חייהם הם חסרי כל ערך - ובדרך-כלל שניהם .

אין ראנד

9 אפריל 1934

 

 

פילוסופיה

(ללא פילוסופיה) אתה לא תהיה מסוגל להסתדר עם הבעיות המסויימות של החיים הפרטיים. אתה תהיה במצב של תינוק בן יומו, אשר עבורו כל יש נצפה הוא תופעה ייחודית שאין לה דומה. ההבדל בין מצב שכלי זה לשלך מבוסס על מספר האיחודים השכליים ששכלך ביצע.

אין לך שום בחירה לגבי ההכרח לאחד את תצפיותך, את התנסויותיך ואת הידע שלך לכלל רעיונות מופשטים, כלומר לעקרונות.

שיטה פילוסופית היא השקפה מאוחדת של הקיום. כיצור אנושי, אין לך ברירה לגבי עובדת היותך נזקק לפילוסופיה. הברירה היחידה שלך היא באם להגדיר את הפילוסופיה שלך באמצעות תהליך ממושמע, רציונלי ומודע של מחשבה ויגיעה לוגית שקדנית - או לתת לתת-מודע שלך לצבור ערמת גרוטאות של מסקנות לא בטוחות, הכללות שגויות, סתירות לא מוגדרות, סיסמאות בלתי מעוכלות, משאלות בלתי מזוהות, ספקות ופחדים, שהושלכו יחדיו על ידי הגורל העיוור, אך אוחדו על ידי התת-מודע שלך לסוג כלשהו של פילוסופיה מעוותת ודחוסה למרכז כובד אחד מוצק: ספק עצמי, כאילו הוצמדה משקולת ברזל אל המקום שבו היו צריכים לצמוח כנפיה של דעתך.

 

 

 

אני מאמינה - וברצוני לקבץ את כל העובדות שתידרשנה על מנת לתמוך בכך - שהקללה הגרועה ביותר שמוטלת על הגזע האנושי היא היכולת האנושית להעריך רעיונות כדבר מופשט ומנותק לחלוטין מחיי היום-יום של היחיד, שקיימת בנמצא אפשרות לחשוב בצורה מסויימת ולחיות באופן השונה מכך לחלוטין. במלים אחרות: לסלק את המחשבה מחייך המעשיים. דבר זה אינו אפשרי אך ורק לגבי אנשים המבצעים מעשה מרמה באופן מודע ומכוון, אלא לאלה שמצבם מסוכן וחסר-תקוה יותר ואשר , כשלעצמם ולעצמם, מתירים נתק מוחלט בין ערכיהם המופשטים לבין חייהם , ומאמינים בו בזמן שהם מחזיקים בערכים. עבור אלה - רעיונותיהם או חייהם הם חסרי ערך - ובדרך כלל שניהם .

אין ראנד

9 אפריל 1934

 

נתונים נוספים