כשהסהר נלחם בסחר

 

הפילוסופיה של אין ראנד בישראל

The Philosophy of Ayn Rand in Israel

"כסף הוא אמצעי לחליפין, שאינו יכול להתקיים, אלא אם יש סחורות המיוצרות ובני אדם המסוגלים לייצרן. כסף הוא ההתגלמות החמרית של העיקרון, כי בני האדם הרוצים לבוא במגע איש עם רעהו חייבים לבוא במגע באמצעות סחר ועליהם לתת ערך תמורת ערך. ...הכסף אפשרי רק הודות לבני האדם המייצרים.

כל אימת שמחריבים מופיעים בקרב הבריות, הם מתחילים בהחרבת הכסף, כיון שהכסף הוא המגן של האדם והבסיס לקיום מוסרי.

הנך ניצב בלב ההישגים הגדולים ביותר של התרבות היצרנית ביותר והנך תמה מדוע הכל מתמוטט מסביבך, בעוד שהנך מקלל את תמצית דמה – הכסף."

אין ראנד (מתוך "מרד הנפילים")

 

תל אביב 12 ספטמבר 2001 כ"ד אלול תשס"א

כשהסהר נלחם בסחר

מפעילי ההתקפה הקטלנית על ארה"ב, במודעותם החזקה למשמעותה הרוחנית של מלחמתם, החליטו להפיל את בניני מרכז הסחר העולמי - מתוך הבנה שהוא מייצג את העקרון שעליו מבוססת עצמתה של התרבות המערבית: הסחר.

הסחר, כפי שעמדו עליו בהסטוריה גדולי האנושות, הוא המבטא הגדול של ערכיו הנאצלים ביותר של המין האנושי ובראשם יצרנות וחופש. שני אלה – החופש והיצרנות - הם מושגים-אחים, הצריכים זה לזה ואינם יכולים להתקיים בנפרד: כל פגיעה בחופש תפגע, בהכרח, במידת היצרנות – ועשרן של אומות מבוסס על מידת החופש שממנו נהנים נתיניהם היצרניים.

כל אחד משני ערכים אלה – חופש ועושר – משלים את רעהו ובפגיעה באחד מהם יש משום פגיעה בחברו. בחברה האנושית זהו גם היבט של הקשר בין עושר למוסר ובין חופש לאושר כי רק האדם החופשי לבקש את אשרו יכול להיות מאושר.

בהקשר זה ניתן לראות בנצחונה של המוסריות את הנצחון היחיד שאליו על האדם לשאוף. הרס כמו זה שלו מטיפים בני הסהר, הוא צורה של בזיזה וזו, למעשה, אומרת תלות ועבדות. גם אם היו הרוצחים משועבדים, הם היו צריכים לדעת כי עבד שהורג את אדונו אינו משיג בכך חופש אמיתי; במלחמת הטוב נגד הרע הטוב החופשי הוא שינצח, אך לא בכוח הזרוע וההרס אלא בכוח היצרנות, הסחר וההישג הגדול שיביאו בצידם: האושר האנושי.

הפילוסופיה של אין ראנד בישראל ת.ד. 23281 תל-אביב 61231 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

נתונים נוספים