1 ב ד מדינת ישראל נגד אין ראנד

ההתקפתם הרעיונית של נציגי מדינת ישראל על הפילוסופיה של אין ראנד נעשתה במסגרת מסמך סיכומי התביעה שהוגש נגד אוהד קמין, שהשתמש בפילוסופיה שלה כדי לבסס את התנגדותו למדיניות, למשטר ולשלטון הישראליים.

אוהד קמין הוא האדם הראשון בהסטוריה שגרם לעימות בין מדינה לבין הפילוסופיה של אין ראנד. במדור זה כלולים כמה מסמכים המנציחים התמודדות רעיונית הסטורית זו, שהתרחשה בעיצומו של המשפט שנערך נגד אוהד קמין בשנת 1995.


# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
כשלון הוקעת אין ראנד על ידי המדינה נכתב על ידי ohad kamin 670
הערות תגובה למסמך השלמות לסיכומי תביעה נכתב על ידי ohad kamin 773
הערות לטיעוני התביעה נכתב על ידי ohad kamin 712
הסטוריה והחמצה נכתב על ידי ohad kamin 733
החוזה החברתי והמס נכתב על ידי ohad kamin 619
מדינת ישראל נגד אין ראנד נכתב על ידי ohad kamin 670

נתונים נוספים