ראיית עתיד

 

ראיית עתיד

האדם הרציונלי יותר הוא זה שרואה הקשר גדול יותר. ראיית העתיד – עד כמה שניתן להתקרב אליה - היא מעלתו של האדם הרציונלי וזו באה לידי ביטוי בדאגתו לעתיד. מבחינה זו, זה שדואג למה שיהיה בשלבים הבאים של חייו נעלה על מי שאיננו כזה בהיותו שכלתני לאין שיעור יותר מזה שחי רק את ההווה.

אחד מהסימנים המאפיינים את אלה החיים בהווה הוא נסיונם לפרוש את ההווה על פני העתיד או, במלים אחרות, נסיונם להתנהג כאילו מה שהם יודעים על העולם של היום יהיה נכון גם בעולם בעתיד. דוגמה מובהקת לכך היא הנסיון לשמר את המצב הגופני לטווח זמן ארוך ככל האפשר תוך התעלמות מהעובדה שניתן לעשות זאת רק באופן מצומצם ביחס ולא לאורך זמן.

זה שאינו לוקח בחשבון את העתיד – וקל וחומר זה שחי את העבר ואינו נותן לעצמו להתעדכן ולהתכונן לעתיד – הוא פעמים רבות מי שאינו נותן לעובדות "לבלבל אותו" ויוצא מתוך הנחה שמה שמתרחש בחברה האנושית קבוע ובלתי משתנה – וזאת על אף העדויות הרבות לשינויים החלים כל הזמן בחברה שמסביב.

נתונים נוספים