שלי

 

שלי

פעמים רבות, רבות מדי, מעלים אנשים על נס את הויתור כמעלה.

פעמים רבות, רבות מדי, שוללים בני האדם, ביחד עם שלילתם את ה"אני", את ה"שלי" – את הבעלות – ובמיוחד את הבעלות על מהויות חמריות, על רכוש, על מה שנרכש על ידי היצרן.

הם טועים בכך שהם אינם רואים כי אותו ויתור, לכאורה, על שימוש ב"שלי", אינו אלא דרגה שנובעת מדרגת החיוב בשימוש של "שלי" – שלב בסולם שתחתיתו מוצב על "שלי" בחומר כדי להגיע אל "שלי" ברוח.

הרמה הרוחנית הגבוהה ביותר שיכול אדם להגיע אליה מותנית בהבנת תפקידו והכרחיותו של החומר בעבודת הקודש.

זה שאינו רואה את ה"שלי" כערך מקודש בחומר, גם לא יוכל להשיגו ברוח.

נתונים נוספים