שותפות בפשע אוניברסלי

שותפות בפשע אוניברסלי

המשמעות האוניברסלית של דיכוי עבודת אין ראנד בשנות ההתחזקות של הגוש הקומוניסטי היא תמיכה ב"דטנט" ובכך תמיכה ברצח העם שנתבצע על ידי הגוש הקומוניסטי ועיכוב הגאולה שמבוססת על שחרור עבדי העולם, שלמענה נלחמה ראנד. דבר זה עדיין תקף בימינו, כשהוא מופעל על ידי הבורות שיש לרבים ביחס לשחיתות השמאל העולמי ולחשיבות עבודתה של אין ראנד.

נתונים נוספים