האל כגיבור התנ"ך

 

האל כגיבור התנ"ך

מיהו גיבור התנ"ך? - האל. סיפור הבריאה מציג את הגיבור שעימו אנחנו מזדהים – את אלוהים – וזה ממשיך ומופיע לאורך כל הסיפור התנ"כי, כאשר בתחילתו הוא מוגדר מפורשות ואט אט, לאחר מכן, הוא הופך לבלתי מוצהר אך קיומו ממשיך להוות מהות בעלת משקל.

האל היהודי מוצג בתורה כגיבור רומנטי, דבר הבא לידי ביטוי במיוחד בכוח הבחירה שהוא מפעיל. בניגוד לכמה מהתפישות המיסטיות של האל, האל היהודי ניצב בפני אתגרים, שהראשי בהם הוא שכנוע האדם בטובו. הוא מתכנן פעולה בקנה מידה גדול בחלל ובזמן – בריאת עולם - והוא מגלם בערכי טבעו הווה את כל ההיבטים שעל האדם לשאוף אליהם בזהותו הוא. במובן זה הוא מגלם דמות אידיאלית רב היבטית של תכונות חיוביות, שהאדם מוזמן ללמוד מהם ולהיות כמוהו.

אלוהים של התורה הוא חושב, חש ומרגיש, הוא יוצר, נותן, לוקח, בנאי ואמן. היחסים בין רגשותיו ושכלו מודגשים - הוא מרגיש רגשות שאינם תמיד לגיטימיים וניתן להתווכח עם רגשותיו כפי שעושים הגיבורים האנושיים של התנ"ך ובראשם אברהם אבינו.

הנביאים וגדולי ישראל שמנהלים ויכוחים עם ד' אינם מתווכחים על השיפוט שלו שהוא רציונלי לעילא ולעילא אלא על חריצת גזר הדין ופסקי דינו, על הטווח שבין הדין והחסד.

חריצות דין אלה נובעים פעמים רבות מרגשות גדולי ישראל; הם החומר שמווסת את תנועות הרוח האלוהית וכאן האדם - ובמיוחד היהודי - מסייע לפעולה האלוהית כווסת, לצורך בנייה מאוזנת והרמונית יותר של המציאות. כשגדולי ישראל מתווכחים עם האלוהים לגבי עונשיו אין הם אומרים שבני האדם הם הצודקים ואלוהים טועה אלא שהעונשים שגוזר האל גדולים מדי. הם שואפים לרחמים שמשמעותם סיכוי נוסף או הארכת זמן הענשת האשמים.

בהתמודדותו של האל עם גדולי האדם – אברהם, משה ודומיהם – בכך שהוא מעריך את עמדותיהם ודעותיהם כראויים להתייחסות רצינית מצידו ואף מוצא את עמק השווה בין עמדתו שלו לעמדתם, הוא מגלם, למעשה, את אידיאל הפעולה המציאותית, כלומר הפעולה הנעשית בהתאם לעובדות המציאות. בניגוד למיתוסים אליליים אחרים, אלוהים אינו דורס אדם אלא בעד-אדם. האל היהודי מעוניין בטובו של האדם והולך לקראתו של הצדיק, ביחס ישר לטובו של זה.

בכך משמש האל דוגמה לדרך שבה צריך האדם לנהל את חייו. במובן זה, אין האל רק בורא העולם והמהות המעניקה לאדם את חייה וטעם קיומה עלי אדמות, אלא הוא גם מורה, המדריך את האדם כיצד לחיות בצורה מוסרית. עובדה זו משמשת תשתית להבנת מצוותיו של האל, המוגשים, מאוחר יותר, לבני ישראל באמצעות משה רבנו על הר סיני.

קריאת ספר התנ"ך ומעשי האל בו עשויה לתרום נדבך חשוב להבנת תפקידו של האל בהווייה האנושית; בחינה תבונית של מעשי האל לטובת האדם, החל מפעולת בריאת העולם שלו, מביאה את הקורא בעל השכל הישר למסקנה ההגיונית שספר המצוות שהוא מעניק לעם ישראל – הכולל גם את תיעוד פרשת העולם כולו מראשיתו – מכיל מידע חיובי שהשימוש בו יביא בהכרח למימוש יכולתו האנושית ולהאצת מימוש השלמת בריאת העולם – מה שקרוי ביהדות "תיקון עולם".

נתונים נוספים