25 הקונצ'רטי לפסנתר הטובים ביותר

 

25 הקונצ'רטי לפסנתר הטובים ביותר


1. באך: קונצ'רטו לפסנתר מס. 1

2. באך 5

3. מוצרט: קונצ'רטו לפסנתר מס. 21

4.                                            22

5.                                            23

6.                                            24

7.                                            25

8. קונצ'רטו ל2 פסנתרים

10. בטהובן: קונצ'רטו לפסנתר מס. 3

11.                                             4

12.                                             5 "הקיסר"

13. קונצ'רטו לכינור, פסנתר וצ'לו "משולש"

14. קונצ'רטו לפסנתר אופ. 61

15. שומן: קונצ'רטו לפסנתר

16.          מבוא ואלגרו אפסיונטו

17. שופן: קונצ'רטו לפסנתר מס. 1

18.                                         2

19. סן-סנס: קונצ'רטו לפסנתר מס. 2

20. ברהמס: קונצ'רטו לפסנתר מס. 1

21. 2

22. ליסט: קונצ'רטו לפסנתר מס. 1

23. 2

24. גריג: קונצ'רטו לפסנתר

25. רחמנינוב: קונצ'רטו לפסנתר מס.2

נתונים נוספים