הקונצ'רטי הגדולים לכינור ולצ'לו

הקונצ'רטי הגדולים לכינור ולצ'לו


ויולדי: 4 קונצ'רטי לכינור "ארבע העונות"

קונצ'רטי לכינור

בוקריני: קונצ'רטי לצ'לו

באך: קונצ'רטו לכינור מס. 1

מס. 2

לשני כינורות

מוצרט: 5 קונצ'רטי לכינור

סימפוניה קונצרטנטה לכינור ולויולה

בטהובן: קונצ'רטו לכינור

רומנסה לכינור ולתזמורת מס.1

מס.2                   

שומן: קונצ'רטו לצ'לו

פגניני: קונצ'רטו לכינור מס.1

מס. 2

מנדלסון: קונצ'רטו לכינור

ברהמס: קונצ'רטו לכינור

לכינור ולצ'לו

צ'ייקובסקי: קונצ'רטו לכינור

ברוך: קונצ'רטו לכינור מס. 1

וינייבסקי: מס. 2

וייטה: מס.

מס. 5

דבוז'ק: קונצ'רטו לצ'לו

לכינור

סן-סנס: קונצ'רטו לכינור מס. 3

סיבליוס: קונצ'רטו לכינור

ללו: "סימפוניה ספרדית" לכינור ולתזמורת

קונצ'רטו לצ'לו

אלגר: קונצ'רטו לצ'לו

חצ'טוריאן: קונצ'רטו לכינור

נתונים נוספים