מבחר מוסיקה קמרית

מוסיקה קמרית: מבחר יצירות

היידן: רביעיית מיתרים אופ. 20

מוצרט: סונטה לכינור ולפסנתר ק. 296

שוברט: סונטה לצ'לו ולפסנתר "ארפג'יונה"

שלישיה מס.1 אופ.99

מס.2 אופ.100

פנטסיה לכינור ולפסנתר אופ. 93

נוטורנו לפסנתר, כינור וצ'לו

רביעיית "הנערה והמוות"

חמישיית כלי מיתר

חמישיית פסנתר "דג השמך"

בטהובן: סונטות לכינור ולפסנתר מס.9 "קרויצר"

מס.1

מס. 2

מס.3 אופ.12

מס.4 אופ.23

מס. 5 "האביב"

שלישיה לכינור, פסנתר וצ'לו מס. 5 "הרוחות"

מס.7 "ארכידוכס"

שמיניה אופ. 103

חמישייה לפסנתר, קלרניט, אבוב, קרן ובסון אופ.16

מנדלסון: שלישיה אופ. 49

שמיניית מיתרים

פורה: רביעיית פסנתר מס.1 אופ.15

צ'ייקובסקי: שלישיה לכינור, פסנתר וצ'לו אופ. 50

רביעיית מיתרים מס.1

מס.2

מס.3

ברהמס: סונטות לכינור ולפסנתר מס.1 אופ 78

מס.2 אופ.100

מס.3 אופ.108

רביעיית פסנתר מס.1 אופ.25

ששיית מיתרים אופ. 18

דבוז'ק: שלישיה אופ. 90

רביעיית מיתרים אופ. 96 "אמריקנית"

חמישיית פסנתר אופ. 51

טרטיני: סונטה לכינור ולפסנתר "סלסולי השטן"

פרנק: סונטה לכינור

חמישיית פסנתר

סמטנה: רביעיית מיתרים מס. 1 "מחיי"

חמישיית פסנתר

נתונים נוספים