איך ישראל צומחת מסביבנו

 

איך ישראל צומחת מסביבנו

"איך ישראל צומחת מסביבנו והיא גדולה יותר מכל חסרונותינו" שר המשורר בשיר ידוע - והוא צודק: ישראל זו, החברה הגדולה והחזקה יותר מכל החסרונות לא קמה בזכות פעולתם של שרים ואנשי ממשלה - אלא בשל פעולתם של מליוני אנשים המפרנסים את עצמם, המחפשים איך להרוויח לעצמם, לבני ביתם ולערכיהם.

רבים מבינינו מקוננים על כך ש"פעם אנשים רצו לתת והיום הם רוצים רק לקחת", כמו בן הזוג שמתלונן כלפי עמיתו "מה קיבלתי על כל מה שנתתי לך" או ההורים שאומרים לילדיהם "תחשבו על כל מה שעשינו למענכם.

וזה נכון: לפני לא הרבה שנים היו אנשים מוכנים לתת. הטעות היא שהם עדיין מוכנים לתת ורוצים לתת - אך לא אותם אנשים.

בעת שקמה המדינה היו אנשים מוכנים לתת הרבה יותר כי הם זיהו את ערכיה המוצהרים של המדינה עם הערכים שלהם; כשאדם מזדהה אז אין פער בין הערכים שלי לבין שלו - אך מאז חל שינוי רב מאד: מאז התרחשה התרחקות משמעותית בין המדינה לאזרחיה.

התרחקות זו מזוהה על פי העובדה שגם האנשים הנמצאים בזרועות הבטחון ובשאר תפקידים אחראים ביותר, במיוחד כאלה העוסקים באופן ישיר בעניני החיים והמוות, פועלים היום במודע על יסוד הפרדה בין עניניהם האישיים לענין הציבור, אותו הם אמורים לשרת. כשבראש מעייניהם של משרתי הציבור הקידום האישי בסולם הקריירה בכדי להגיע ככל האפשר למעלה בפירמידה החברתית, כשכל מה שהם שואפים לו הוא להיהפך לחלק מהאצולה, להקים שושלת, להיות סוג חדש של עריצים, אין יותר זהות ענינים וערכים בין האזרחים למדינתם.

פעם, היה מעמד רם ונישא פועל יוצא של פעולה מוערכת מבחינה חברתית, היום זהו לב הענין, כאילו רוצה אדם את הדבר מבלי להזדקק לעבוד עליו. במצב כזה יימצאו הדברים המעוותים ביותר, כמו אנשי צבא שעל ידי רשלנות ומתוך זלזול בחיי אדם מחרחרים מלחמה בכדי שיהיו פעולות מלחמתיות שבהן יוכלו להשתתף ולקבל תארים, עיטורים ומינויים רמים - או כמו מדינאים שיוצרים קשרים מדיניים חיצוניים ופנימיים כדי לקדם את מצב חשבון הבנק הפרטי שלהם. במצב כזה רק הצעירים, הבורים והטפשים יראו את המדינה ומוסדותיה כדברים חיוביים, כערכים חשובים, כי במצב כזה הם רואים רק את הקנקן ולא את מה שיש בו.

כן, ישראל היא גדולה, עשירה וצומחת כל הזמן - למרות חסרונות העריצות, החוק המעוות, אי הצדק והשחיתות המוסרית הכללית. ישראל הגדולה היא העם, לא המדינה. היצרנים, לא הבוזזים. האמת ולא השקר.

נתונים נוספים