אני רק עושה את העבודה שלי

 

אני רק עושה את העבודה שלי...

כל כך הרבה רוע מתבצר לו מאחורי האמירה הזו, כל כך הרבה מעשי עוול וזוועה נעשים על ידי אנשים ש"רק עושים את העבודה שלהם".

את האמירה הזו אסור לקבל כנתון ראשוני. יש חובה מוסרית להעמיד למולה את השאלה "למה בחרת שזו תהיה העבודה שלך?" או, לפחות, "אתה לא חייב להמשיך. אתה יכול לקום וללכת."

הרוע איננו הכרחי ואין מסוכן ליחיד כמו להסכים לעשות מעשה רע מטעמים "מעשיים".

הסכמה לרוע מטעמים וצרכים כמו "פרנסה" גורמת ליחיד את המעבר העקרוני מהמוסרי ללא מוסרי. על ידי "מעט" לא מוסרי מאושרת, עקרונית, כל מידה של אי מוסריות של כל אחד בכל מצב.

זה שמתחיל עם "אני רק עושה את העבודה שלי" לא מסיים בו - וכך או כך נמצא מסייע לאי מוסריות באשר היא, אשר תפגע בו ובאחרים, כי מה שמתחיל ב"אני חייב להתפרנס" ממשיך ב"אני חייב להצדיק את מעשי" – כך מכשיל החמרי את הרוחני ומושך אותו אחריו, למטה, אל התהום.

נתונים נוספים