אשראי

 

אשראי

לאחרונה נמסר על פגישה שנערכה בין נציגי הבנקאות הישראלית לבין נציגי קרן המטבע הבינלאומית בנושא קביעת דרגת האשראי הבינלאומית של ישראל, אשר נתקיימה בקפריסין.

העובדה שהפגישה נקבעה בקפריסין נבעה מחששם של הזרים מהמצב הפוליטי הישראלי. זו מעידה עד כמה משמשת הפסיכולוגיה – שביסודה פעילות התקשורת המקומית והעולמית – כגורם מרכזי בהערכות הכלכליות העולמיות.

בשל הפסיכולוגיה הזו, המבוססת על פרשנות שמאלנית של עובדות פוליטיות, מוערכת היום ישראל על ידי רבים מאזרחי העולם כמקום מסוכן - ומתוקף כך גם כמפוקפק לגבי השקעות.

יגיד מי שיגיד כי אכן יש סכנה באיזורנו. אין להכחיש זאת. אך מהי הסכנה להשקעות בישראל יחסית לסכנה בהשקעות בדיקטטורה הסינית, למשל, אשר נתפשת על ידי רבים כתחום מומלץ להשקעות בינלאומיות?

עובדה היא שבעידודה של תקשורת שמאלנית בינלאומית, מקבלים אשראי ותמיכה מערכות הפוגעות בזכויות האדם של מליונים - כולל זכויות הרכוש שלהם - ומייצרת מראית עין של יציבות כלכלית במקום שבו יש ממשלות שיכולות במחי החלטה להפקיע בליוני דולרים. מקומות אלה, הנשלטים בדרך כלל על ידי אידיאולוגיה שמאלנית, אינם מוצגים כרופפים מבחינה כלכלית – ואף לא כבעייתיים מבחינה מוסרית.

במלים אחרות: כל עוד לא נשקפת לך סכנה, הכל בסדר...

נתונים נוספים