בעל הבית הוא מפא"יניק

 

בעל הבית הוא מפא"יניק

כשתמכו חובשי הכיפות הסרוגות בשרון – כמו רבים מאלה שרואים עצמם "ימין" – הם בחרו במה שנראה טוב ובכל מקרה כרע במיעוטו – והוטעו קשות, אם לא רומו ממש. אך בכל מקרה, הם לא בדקו את הסחורה כמו שצריך, כלומר: רעיונית.

הם הניחו שהוא משהו שהוא לא. הבעיה היתה, ביסודה, בורות. גם במקרה של שרון עצמו, יותר מכל דבר אחד כשאנו נלחמים בו בשרון הוא מלחמה בבורותו.

בורותו של שרון היא הבורות של האיכר השמאלני, איש מטומטם אשר מכיר אך ורק את חיית השדה אך לא את החיה האנושית.

מבחינתו, האדם הוא חיית עדר שיש לאלפה ולהתנהג כלפיה כאילו היא קיימת לצורך בשרה, חלבה או צמרה. זהו טבעו של בעל הבית. בעגה מקומית ניתן להתייחס אליו פשוט כמו לעוד מפא"יניק.

נתונים נוספים