הומניטריות חד-צדדית

 

הומניטריות חד-צדדית

שלושים טון ציוד נשלחו מישראל לסין, כדי לסייע לנפגעי אסון רעידת האדמה במחוז סצ'ואן, שבו נהרגו עשרות אלפי אנשים ומאות אלפים נותרו ללא קורת גג. לאחרונים סופקו על ידי ישראל אוהלים ושמיכות במשלוח עצום בהיקפו. משרד הבטחון הישראלי הוא שהרשה לעצמו לתרום בשם העם בישראל לנפגעי אסון ועל הציוד שנשלח על ידו הודפס תמליל הכולל את המלים "באהבה מישראל".

מה שלא נמסר הוא על חשבון מי נעשה הדבר ומהו ההליך החוקי שבאמצעותו אושר המשלוח.

זה ברור כי התמליל הנ"ל, המודפס בעברית, לא נועד לקוראי העברית שבין הסינים אלא לקוראים הישראליים, מה שמשמעו שאלה שביצעו את הדבר ביססו את הצדקתו ההומניטרית על שאיפותיהם הפוליטיות – והם יצאו מתוך הנחה שבימינו אין בישראל חוסם תלונות משוכלל יותר מהמלה "הומניטריות": זו מבטיחה שכל מתנגד יוקע אוטומטית כ"לא הומני".

כי כשמדובר בסיוע לאיזור מוכה אסון אין שאלות, אין חישובים ואין מחשבות על האנשים שמהם נלקחו המשאבים שנמסרו לסינים. אם הם היו שואלים אותי... אבל הם לא שאלו.

נתונים נוספים