הסכמים צריכים לקיים? (תזכורת מ97)

 

הסכמים צריך לקיים?!? (תזכורת מ97)

כותרת זו מכוונת, כמובן, כלפי האמירה "הסכמים צריך לקיים" אשר, כחרב חדה, מקיזה שוב ושוב את דמה של ממשלת הליכוד במאבקה הבלתי-מוצלח לנסות ולהשתחרר מהסכם אוסלו. משמעות האמירה היא הוצאה מכלל-אפשרות כל אפשרות של בדיקה, תיקונים ו/או שיפורים של הסכמים לאחר שעת חתימתם. דבר זה מנוגד לשכל הישר, למוסר ולמציאות מכיוון שהרעיון המובע באמירה זו מהווה, למעשה, טענה ליכולת נבואה מיסטית, כלומר הנחה שבכל הסכם ניתן לחזות מראש את כל מה שיכול לקרות בישומו. מכך נובע הרעיון שמרגע חתימת הסכם כלשהו חובה על החותמים למלא אותו אפילו אם מסתבר לאחד מהם (או יותר) שמילוי ההסכם פוגע בו.

רעיון זה אפייני לפוליטיקה ולפוליטיקאים, אשר ניתוקם מן המציאות כופה עליהם חשיבה דוגמטית ולא מאפשר להם לחשוב ברמת המורכבות המתאימה לדרישות המציאות. במציאות הפוליטית האמיתית. כלומר ביחסים הכלכליים שבין האזרחים, יש לכל הסכם סעיפים הנוגעים לאי-קיומו ואפשרות לתבוע ולהסדיר פיצויים במקרה של הפרת חוזה לא מוצדקת. אך אי קיום הסכמים יכול לנבוע מסיבות מוצדקות רבות שבראשן גילויין של עובדות חדשות שמשנות את פני המציאות שאליה מתייחס ההסכם. לתחום מסויים זה שייכים הסכמים שבהם מסתבר לחותם כי הוא מפסיד מקיום ההסכם .

טבעו של הסכם אנושי - ומה שמצדיק את קיומו גם מבחינה מוסרית - שהוא מבטיח רווח לשני הצדדים החתומים עליו. כל אי הסכמה עם עקרון זה משמעה ערעור המושג "הסכם" שכן אין צד מסכים על מה שאינו רואה בו רווח פוטנציאלי; הסכם שאינו מוסכם על הצדדים השותפים בו הוא סתירה עצמית. עובדה זו כופה על זה שמגלה כי הסכם מסויים גורם לו הפסד שלא להמשיך לקיים אותו.

הסכם אוסלו שייך למחלקה החמורה ביותר של הסכמים שלא רק שמותר להפר אותם אלא אסור לקיימם: הסכמים שנעשו עם נוכלים שמטרתם להפיק רווח מחורבנו של שותפם בהסכם. הסכם כזה איננו הסכם אמיתי אלא מעשה רמייה בהסוואה של הסכם. הסכם שנתגלה כתרמית איננו מחייב את החותם עלו לכבדו ויתרה מזו: מבחינה מוסרית, אסור לכבדו. חטאו של זה שמכבד הסכם מתוך מודעות לנזק שהוא גורם לו גדול מזה של מי שהסכים עליו בהנחה שהוא רווחי.

במונחים של הפוליטיקה הישראלית של שנת 97 ניתן לומר כי אם רבין ופרס ציפו לרווחים מסויימים מהסכמי אוסלו, הם נמצאים בעמדה מוסרית גבוהה יותר מזו שבה נמצאת ממשלת הליכוד אשר במצעו מופיעה עוד לפני הבחירות המודעות לנזק שבקיומם של הסכמים אלו.

סביר, על כל פנים, שאחת הסיבות העיקריות לכך שהימין הישראלי נכנע לדרישות הסכמי אוסלו ולאמירת השמאל "הסכמים צריך לקיים" היא היעדר הכוח האצור באמירות "הסכמים לא תמיד צריך לקיים" ו/או "יש הסכמים שאסור לקיים!"

"הסכמים רעים אסור לקיים!"

נתונים נוספים