הסתירה

 

הסתירה

אנשי "שינוי", החורתים על דגלם "חופש" ו"חופש מכפיה" (כשהכפיה, אליבא דמנהיגי התנועה, היא הכפיה הדתית) לא רק שאינם מתריעים על הכפיה החמורה שבשירות חובה, אלא אף מעוניינים להכניס את החרדים למיטת סדום זו של גיוס חובה לצבא לא מוסרי.

תנועת "מר"צ", זו הדוגלת לכאורה בזכויות האדם וההגנה עליהן, תומכת, בכל דרך אפשרית, ברועץ הגדול של זכויות האדם, יאסר ערפאת, המתעלל באמצעות הפקעה, שוד עינויים ורצח של האומללים המתגוררים בתחום העריצות הפלישתית.

הדברים מסתכמים בכך שהמשותף ל"שינוי" ול"מר"צ", הנתפסות על ידי רבים כמבטאות חירות וכמתנגדות לכפיה, הוא ששתיהן דוגלות בפגיעה הקשה ביותר בזכויות האדם.

נתונים נוספים