הפקעה באמצעות אינפלציה

 

הפקעה באמצעות אינפלציה

את הביטוי "הפקעה באמצעות אינפלציה" מצאתי לראשונה באחד המאמרים שכתב ופרסם אלן גרינשפאן עוד בהיותו חבר בחוג המצומצם של תלמידי אין ראנד בזמן חייה. עבור תלמידי כלכלה אובייקטיביסטיים (מציאותאיים) אומר ביטוי זה הרבה מאד על המשמעות המוסרית השלילית שיש לפעולות הממשלה במדינות לא מוסריות; בהקשר זה, "הפקעה באמצעות אינפלציה" משמעה התוצאה הישירה של פעולת הממשלה הבוזזת, המשתמשת בהדפסה שרירותית של כסף כאחת מן הדרכים לגזול מאזרחי המדינה את רכושם. לפי תפישה מדוייקת ואובייקטיבית האינפלציה איננה אלא פעולת רמאות ממשלתית המתבצעת תדיר נגד האזרחים, והבאה לידי ביטוי בירידת כוח הקניה של המטבע שנמצא ברשות האזרח, דבר שמשמעו ירידה ברמת חייו ואפשרויותיו לטובת ה"מדינה".

וזו הסיבה לכך שהאינפלציה מוצגת כרע יקומי הכרחי על ידי מערכת השליטה וגרורותיה, האחראיות לקיומה של רעה חולה זו מלכתחילה. השליטה הממשלתית הריכוזית במטבע מציגה את ירידת ערך הקניה של המטבע כדבר שאינו בגדר כוח השליטה האנושי ובהטעייה זו מסייע בידה, במקרה של מדינת ישראל במיוחד, המשרת הראשי שלה, אותו חלק מהתקשורת האמור לעסוק בביקורת פוליטית וכלכלית, קרי שבט הכלכלנים ויועצי הכלכלה הגודשים את מדורי הכלכלה בעיתונות ובשאר אמצעי התקשורת.

במקום להציג בפני קהל האזרחים את העובדות לאשורן עוסק יועץ בוגד זה, למעשה, בשירות הבוזז. הוא מבצע שירות זה על ידי חיזוק התחושה הציבורית ש"אין מה לעשות" ומצהיר ש"הממשלה נלחמת לצד האזרח כנגד "עובדות מטפיסיות קודרות". למותר, אולי, לציין כי עובדות אלה, העומדות ביסוד הרעה האינפלציונית החולה, כוללות - איך לא - "בעלי ענין שכל מה שמענין אותם הוא עניניהם הפרטיים". ענין אחרון זה היווה תמיד הסואה מצויינת לעובדת היותה של הממשלה הבוזזת האחראית היחידה והישירה לעובדת האינפלציה.

לא לפני זמן רב - ויש להדגיש שזה היה בעיצומו של ממשל נתניהו - שמעתי את נגיד בנק ישראל אומר, בראיון לתקשורת, כי האינפלציה מהווה מיסוי לא-רשמי הרסני אשר פוגע באזרחים. זו היתה אמירה נכונה אך לא במקומה. לא במקומה כי אין סיכוי שפרשנים כלכליים בעלי מגמה שמאלנית יבינו במה דברים אמורים ויעבירו את הבשורה לציבור. הפרופסור הנכבד, המייצג עילית אינטלקטואלית שכבר כמעט פסה מן העולם ואשר ידועה בעולם הכלכלה כ"אסכולה הוינאית", דיבר בשפה שאין האינטלקטואל הסוציאליסט מסוגל להבין לאשורה: שפתו של נבחר ציבור המנסה להגן על האינטרס של הציבור שבחר בו.

כשמדובר בעקרונות, ניחן הכלכלן השמאלני בשתי תכונות ממלכדות אשר אינן מאפשרות לו להתקדם בהבנתו צעד אחד נוסף מעבר להשכלתו התיכונית: א. בורות בהבנת מהלכים כלכליים, כפי שהיא מבוטאת במשנתם של מייסד הסוציאליזם המודרני, מארכס, וממשיכיו ב. בטחון עצמי רב עד כדי מופרז, כלומר: אמונה עצמית חזקה באליל הכלכלה הסוציאליסטית שיצליח להביא את הפרולטריון, איכשהו, לרווחה כלכלית ולקידמה טכנולוגית.

שילוב זה של בורות ובטחון עצמי רב, תכונה "צברית" טיפוסית לצעירי ישראל של ימינו, קנתה לה מקום של קבע במבנה הפסיכולוגי של ה"כלכלן" הסוציאליסטי. ענין זה הוא ביטוי של ראשוניות התודעה בהופעה פסיכואפיסטמולוגית מבעיתה בשפעתה, של מערכת הנחות פילוסופיות מנותקות מן המציאות העובדתית; זו נכפית הר כגיגית על המציאות האנושית על ידי סוג ייחודי זה של מטורפים מעונבים העוסקים, תוך כדי ויכוח על פרטים לא משמעותיים, באישורים הדדיים של עקרונות יסוד משוללי יסוד; ה"קלקלן" הסוציאליסטי מנותק מן העובדות, תוך שהוא מתעלם מהן באופן פעיל ורב עצמה.

עבור ה"כלכלן" הסוציאליסטי האמירה "הפקעה באמצעות אינפלציה" היא חסרת משמעות כי אין הוא מסוגל לתפוש את הרעיון שהמדינה היא משרת האזרח. אותה אידיאולוגיה שאיננה מאפשרת לו לתפוש זאת, איננה מרשה לו לערער על זכותה של החברה (הממשל) על רכושו של היחיד ואין באף אחת מהנחות היסוד שלו רכיב כמו זכויות הרכוש או רעיון כמו שיש רכוש השייך ליחיד. בעולמו של הסוציאליסט - ויהא זה פועל דחק או "קלקלן" בכיר - רכוש הוא מהות חברתית אשר החזקתה בידי יחידים היא מקרית וארעית.

במערכת ההנחות והמונחים הסוציאל-ישראלית היחס לאינפלציה הוא דו-פרצופי: אם היא מופיעה בממשל המנסה ליישם עקרונות של כלכלה חפשית, זכויות אדם ו/או קפיטליזם, הריהי מפלצת רשעית שמעידה על רוע המערכת ויש להיפטר ממנה. מאידך, אם היא מופיעה בהקשר של מנגנון ממשלתי סוציאליסטי, היא נתפשת, כאמור לעיל, כרע הכרחי שאין לפתור אותו: יש לקבלו וללמוד לחיות בחברתו. די להתבונן בהתנהגותם של אנשי הכלכלה בישראל בתקופת ממשל נתניהו כדי ללמוד על מימדי תופעה זו, היכולה להדהים כל אדם ישר: הצלחתו של ממשל נתניהו בהדברת האינפלציה, אשר במונחים אובייקטיביים משמעה שמירה על כוח הקניה של האזרח, לא רק שלא זכתה לשום שבח - אלא שעוד הותקפה כרכיב במדיניות הכלכלית של הממשלה אשר הוקעה באופן שפל על אף הישגיה הגדולים בתחומים רבים.

אלה שהתקיפו את מדיניותה הכלכלית של ממשלת נתניהו - בזמן שבו קיבלה שבחים על גבי שבחים מצד כל גורמי הכלכלה העולמיים - פעלו בניגוד לענינו של האזרח שהם מתיימרים לשרת. אמירתו של נגיד בנק ישראל היתה, בהתחשב בהקשר, אמירה הסטורית; משמעות העובדה שכלכלן בכיר של ממשלת ישראל, שהיא אחד מארגוני הביזה המצמיתים ביותר שצמחו בהסטוריה לעם היהודי, הצהיר על דאגה לשמירת ערך כספו של האזרח, היא עצומה: זהו צעד גדול, יחיד במינו, וכנראה כזה שלא ישובו על דומה לו במהרה; הוא נעשה לטובת תפישה פוליטית נכונה, תפישה שבה המדינה משרתת את אזרחיה ולא להיפך (כמו אצלנו). על רקע הסטוריה שבה עושה המדינה כמיטב יכלתה לעשוק את האזרחים בכל צורה אפשרית, ישירה או עקיפה, הדגים הנגיד יושר מוסרי וציבורי כשציין בפומבי כי משמעותה של האינפלציה היא ששליטת המדינה במטבע מכרסמת ברכושו של האזרח.

אך הנגיד לא זכה לשום תמיכה בגישתו ונשיא התאגדות התעשיינים המשיך בהתקפתו הקונפורמיסטית על הממשל בשל "מדיניות הריבית", כשכלבי הכלכלה השמאלניים מחרים-מחזיקים אחריו בהתקפתם את המדיניות הכלכלית ה"שלילית", וזאת לנוכח השקעות הענק מחו"ל בישראל והמגדלים העצומים העולים כלפי השמיים באיזור המרכז, שלא לדבר על שכונות, בנינים ועוד בנינים שמוקמים כל העת בכל אתר ואתר...

זה טבעי שהעוורים אינם יכולים לראות. זה איננו טבעי לתת להם להוביל. כפי שאלה הקוראים לעצמם אנשי תקשורת אינם מתפקדים כ"כלבי השמירה של החופש", כך מרמים את הציבור "מומחיו" הכלכליים; אלה מפעילים את השכלתם - אם היא בכלל ראויה לתואר זה - כדי להגן על עניני המדינה המירכוזית ובתוקף פעולתם זאת הם עושים כמיטב יכלתם להתעלם - ועל ידי כך להסוות - מאופיו הגזלני של המשטר. איש מאלה, האמורים לשמור על זכויות האזרח (לפחות - אם לא האדם) לא אמר מילת הערכה אחת על דאגתו של הנגיד לזכות הרכוש. על רקע היות זכות הרכוש אחת מזכויות האדם והאזרח היסודיות ביותר ניתן לראות עד כמה מבין האינטלקטואל השמאלני, בחומר או ברוח, את הקשר אינפלציה-רכוש-הפקעה - ועד כמה אין הוא מבין שמטרתה האמיתית של ממשלה צודקת היא לשמור על רכושם של אזרחיה.

לסוציאליסט גם אין ענין להבין; במשטר סוציאליסטי ריכוזי, כמו זה שיש לנו, מטרתו של האזרח היא לשרת את החברה - וה"חברה" לא תסבול לזמן רב נגידים המציגים את האינפלציה כהפקעה - או אנשי כלכלה אחרים שמבינים מה שאינו עולה בקנה אחד עם תכליתו של הבוזז. האינפלציה היא תוצר ישיר של שליטת המדינה בכסף ואין בה שום דבר מסתורי ולא פתיר: היא מהווה צורה אחת נוספת ומתוחכמת של הפקעת רכושו של האזרח. זכור זאת בפעם הבאה שהכסף שבידך מפסיד מערכו בשוק: זה לא משמיים, זה מהממשל.

נתונים נוספים