הפרדה על שום מה?

 

הפרדה על שום מה?

מהי הצדקת היסוד הרעיונית שלפיה נוטלת מדינת הסעד הסוציאליסטית ילד מהורים "לא ראויים" ומוסרת אותו לידי משפחה שהוכיחה למערכת כי היא מהווה משפחה אומנת "מתאימה יותר" לצרכיו של הילד? לכאורה, טובת הילדים והאינטרסים שלהם, המוגדרים כמטרת-על על ידי השירות הסוציאלי. אך האם יכול מישהו להוכיח מדעית שהשגת דבר זה נמצאת בכלל בתחום האפשרויות שלהם?

למעשה, בהקשר של ניגוד ענינים ותפישות הפרדה, השירות הסוציאלי עלול להיות גם חרב הפיפיות שמפרידה בין בני המשפחה ומפרקת אותה באמצעות תירוץ השמירה על הילדים – ובכך פועלת נגד המשפחה, שהקשר עימה הוא הרצון והאינטרס הראשי של הילד.

הרי כפי שמסתבר בימינו, למעט מקרים חמורים של התעללות בילדים, גדול הסבל מניתוקו של אדם מהקשרו המשפחתי לאין שיעור ממצבו של ילד הסובל מיחס לא נאות של הוריו. ויש, בהקשר זה, לשאול האם אין, לפחות מבחינת חלק מהעושים במלאכה, גם כוונה לנתק ילדים ממשפחותיהם ולהביאם אל מתחת לכנפי המדינה, על יסוד ההנחה כי זו מסוגלת לחנך את הילד טוב יותר מהוריו או מחברתו הקרובה?

רעיון מסוג זה, העלול להישמע כלקוי בפחד רדיפה, לא יישמע כזה אם ניזכר בפרשות שבהן נטלו ילדים ממשפחותיהם הדתיות בצפון אפריקה ובתימן כדי "לחנכם מחדש" בקיבוצים, והקשר בינם לבין משפחותיהם ניתק לעולמים. חומר למחשבה.

נתונים נוספים