חבר'ה, האויב מסומם

 

חברה, האוייב מסומם

אלה מבינינו שנלחמים בנו הם מסוממים. אם לא באמצעות צריכה פרטית של חומר אז באמצעות רעיונות שווא שמקורם בנעורים חסרי מנוח ברוח דור הפרחים. כך או כך, הדבר האחרון שעלינו לעשות הוא לנהוג בהם כאילו הם שפויים ומאוזנים.

יש לנו את כל היסוד להניח שזהו המצב: התנהגותם – ובמיוחד הצהרותיהם – מעידות ישירות על כך שהחלק העובדתי של המציאות רחוק מהם ביותר. ולא צריך ללכת רחוק בכדי להבין שאבותיהם הרוחניים אינם אלא אותם דוברים של הדור שעבר שהצהירו על חפצם באהבה, שלום ועישון.

סמי הרוח או סמי הגוף מאופיינים בכך שהם מנתקים את הקשר בין המוח למציאות ויוצרים למול החושים הטבעיים מציאות וירטואלית, שבה האויב הוא אוהב. הפוליטיקה שלה הם מכוונים מבטאת בדיוק דרך חשיבה זו – או, יותר נכון, הרגשה...

נתונים נוספים