מאין יבוא עזרי?

 

מאין יבוא עזרי?

לפני כעשר שנים התבדחתי עם ידידה על כך שעל הדולר האמריקני מתנוססות המלים "IN GOD WE TRUST". "תארי לעצמך" אמרתי "שעל שטרות הכסף המודפסות בישראל היו מודפסות המלים "בעזרת השם" .

מאז עברו מים רבים בנהר יחסי החילוניים-דתיים בישראל ומה שהיה פעם זלזול החילוניים בחרדים הפך לשנאה והגיע לא מכבר לאנטישמיות גלויה. על רקע זה, השתוללות המחאה שהיתה מתרחשת אם היתה עולה הצעה מסוג זה בבית-הנבערים הישראלי בודאי שלא היתה מביישת את ממציאי "הפרוטוקולים של זקני ציון".

לפני ימים מספר, במסגרת ראיון שנתנה אשתו של רה"מ ברק בעת ביקורה עם בעלה באמריקה היא אמרה "הסכם השלום יושג בעזרת" - כאן היא הפסיקה באמצע דבריה, לזמן מה, כדי לבחור את נותן העזרה שלה וסיימה באמרה: "אמריקה ורה"מ ברק". בשמעי דברים אלה נזכרתי גם ברטינת כעס ולגלוג ששמעתי פעם מפי טומי לפיד כנגד מנהגו של הרבי מלובביץ' ז"ל לתת שטרות דולר למבקריו. לאור העובדה שההשגחה העליונה מוזכרת על גבי השטר, כפי שמצינו לעיל, ניתן היה לתת למנהג זה הסבר פשוט כלשהו, אך אני חושב שהדברים עמוקים הרבה יותר: כמו בדברים רבים אחרים מייצג ענין זה את הקרבה בין ערכי היהדות לערכי הפילוסופיה של אין ראנד. קרבה זו קשורה למושג "כסף" ולמשמעותו של מושג זה; הניתוח הלשוני של מושג הכסף בעברית מציג עומק אובייקטיבי שלא ניתן להתעלם ממנו, שהוא עומק הקשר בין כסף לכיסופים. עובדת היותו של היצור האנושי נכסף לערכים מציגה את משמעותו של מושג הכסף בצורה הרבה יותר עמוקה ומחייבת מהקשר של מושג זה אל המתכת הצרופה שזכתה אף היא בשם זה.

עובדה אחרונה זו שלעיל מבטאת את קיומו של החומר העומד, בהכרח, ביסוד כל החלפת ערכים, תהיה אשר תהיה. החלפה זו קושרת את המושג "כסף" ל"מסחר", ל"רווח" ובסופו של דבר גם ל"קדושה", אשר קשורה לכסף באמצעות מושג ההקדשה.

ואם בכסף עסקינן, הבה נזכור כי העזרה האמריקאית, רובה ככולה, אינה אלא כסף, כסף ועוד כסף. ואסור לנו לשכוח שכסף זה, אשר אמריקה מציעה כשוחד לישראל, כפרס-בגידה לאהוד איש קריות, כשכר דמים לשודדי ההרים מסוריה וכדמי לא-יחרץ לשודדי המדבר המצריים וחבריהם, הוא שכר עמלם של מליוני אזרחים אמריקניים חפים מפשע הנבזזים, נגזזים ומובלים לשוד כצאן פועה יום יום ושעה שעה.

נתונים נוספים