מלחמות השפוים

 

מלחמות השפויים

שגעון זה שגעון ודין פרוטה כדין מאה. לכן, אם שני משוגעים הורגים זה את זה בגלל שטות, זה אינו שונה, עקרונית, ממליון משוגעים שהורגים זה את זה, כמו במלחמות המוסלמים או הקומוניסטים. אך יש מלחמות שאינן מלחמות של שגעון, אלא מלחמות כנגד השגעון; מלחמות של שפיות.

השגעון היסודי במלחמות הקומוניסטים, הנוצרים או המוסלמים, הוא הרעיון שניתן לשכנע או להפיץ רעיון כלשהו באמצעות כפיה, כשהמלחמה משמשת כמכשיר למאבק אידיאולוגי. שגעון זה מבוסס על אי הבחנה ו/או הכרה בכך שבני אדם מסווים את פחדם מפגיעה מאחורי התנהגות צייתנית, הנראית כאילו היא מייצגת אמונה. על יסוד קיוהמ של תופעה זו בעולם האנושי ניתן להניח שרבים מהחיים בעולם הקומוניסטי, הנוצרי או המוסלמי – כמו רבים שחיו בעולם הפשיסטי או הנאצי – אינם מאמינים באידיאולוגיה הרשמית של המשטר המטורף שאוחז בגרונם אלא מציגים ציות בשל החשש ממה שיאונה להם אם יתנגדו לו.

למותר לציין שטירופם זה של אלה השולטים במדינות עריצות, המאמינים שאלה החיים במדינותיהם אכן מחזיקים ברעיונותיהם שולט היום בחלק גדול מהעולם. המוסלמי מאמין שבסיום מלחמתו העולם יהיה מוסלמי והקומוניסט מאמין שהקומוניזם יופץ בעולם בכוח הזרוע. רעיון זה, שלפיו יכולים בני אדם להאמין ברעיון רק כי מחזיקיו היכו אותם מבחינה פיזית, מנותק מהמציאות ומהאנושיות כאחד. למעשה, היו המטורפים צריכים לדעת שגם באילוף בעלי חיים לא ניתן "לשכנע" אותם לעשות מה שאינו מתאים לטבעם או למציאות כי הדבר פשוט איננו בגדר אפשרות מעשית.

כל מי שמחזיק ברעיון כזה בצורה מלאה או חלקית הוא, למעשה, מטורף. אדם מטורף, כידוע, אינו בהכרח טיפש. לא רק שמטורף יכול להיות אינטיליגנטי, ללבוש מדים ולנהל מערכות, הוא יכול לגלות יכולת גאונית בהקשר מסוים, מנותק מהמציאות, כמו שחקן המאמין בתפקיד שיש לו בסרט דמיוני, אם בני אדם אחרים, המכירים במציאות, אינם מעירים לו על כך.

האמונה האופיינית למטורפים אלימים המאכלסים את בתי המשוגעים היא שגעון הגדלות. שגעון זה, כאשר הוא מצוייד בנשק, מאפשר למחזיק בו לנהל מדיניות באמצעות פחד - כי כל בני האדם השפויים, היודעים כי הקיום הוא תנאי לכל פעולה אחרת, מעדיפים, בד"כ, לחיות תחת שליטת מטורף אם הברירה היא למות.

אך מול המלחמה השגעונית קיימת המלחמה השפויה: מלחמתם של השפויים כדי להישאר שפויים, כנגד הלא-שפויים והמלחמות הלא-שפויות. לפיכך צריך אדם שכלתני לברר לעצמו, לפני שהוא בוחר צד במלחמה, אם הוא בחר במלחמה הנכונה, השפויה.

נתונים נוספים