מסוממים

 

מסוממים

"במכללת תל-חי נעצרו תלמידים בחשד כי השתמשו בסמים בידיעת מוריהם" כך נמסר בחדשות יום ב 6 מאי 2002. הדבר מסמל את שאיפתו של דור המבוגרים המסומם להקריב את דור הבנים על מזבח הצדקתו העצמית.

עישון סמים בן עשרות שנים מטיל את משקלו על כל תפישת המציאות של בן הארבעים-חמישים של היום ומשבש את שיפוטו. בוגר זה, המורה אשר העישון, כאמור, בוצע בידיעתו, הוא בן לדור הידוע בנטייתו לסמים ובאידיאולוגיה השייכת להויית חוייה זו.

דור זה, שגם הנשיא קלינטון שייך לו – ולא במקרה - לוקה במידה עצומה של אי מוסריות, הבאה לידי ביטוי במוכנותו להקריב את בן דור העתיד, כדי להגן על תדמיתו העצמית, כדי להציג עצמו בפני עצמו כמי שבהיותו חלק מ"דור הפרחים" שבעט בערכי התרבות התבונית, ביצע את הבחירה הנכונה.

מי יודע עוד כמה נגזר עלינו לסבול בחיינו הפוליטיים בהווה בשל מחדלי העבר של הדור ההוא בהבנתו הרעיונית הירודה את רוע העריצות, הנמשכת עד היום.

נתונים נוספים