צמיחה כלכלית

 

צמיחה כלכלית

עם סיום שנת 94 מגן שר האוצר שוחט על המדיניות ההרסנית של משרד האוצר באמירה ש"הצמיחה השנה היתה גדולה". באמירה זו ובקבלתה על ידי השומעים מסתתרת ההנחה שצמיחה, במידה והיא מתקיימת, היא עדות לפעולה של תכנון ממשלתי ויש לראותה כהישג של משרד האוצר והשר העומד בראשו, אם לא של ראש הממשלה בעצמו.

יש לומר למר שוחט כי בזמן שלטון הרשע לא מפסיקים העצים לצמוח וכך הוא עם כל היבטי הכלכלה האנושית - כל עוד לא כורתים את כל העצים לגמרי, הם צומחים איכשהו...

לזקוף את הצמיחה הכלכלית לזכות מדיניות הממשלה, במיוחד בהקשר הנוכחי שבו זוקפת מדיניות זו לרעתה חבלה מרוכזת בבורסת הכספים, שהיא העורק הראשי של החיים הכלכליים בישראל, היא כטענת שודד שטוען לזכות יוצרים על כסף שנותר בכיסי הנשדד לאחר מעשה השוד שביצע בו, על יסוד הרעיון שהוא האחראי למה שנותר...

על היצרן הנבזז לומר לשר האוצר: "זה שגדלתי איננו הודות למה שעשית לי אלא למרות מה שעשית לי. לולא מעשיך, המצב היה טוב הרבה יותר". אמירה זו גם שמה במקומה את טענת השליט על השלטת "צדק" דרך הרעיון ש"העשירים ישלמו יותר והעניים פחות".

בענין זה יש לומר כי היכן שהכלכלה נפגעת משלמים הכל יותר - ואז דווקא העניים נפגעים יותר. העשירים יכולים להרשות לעצמם קיצוצים אבל מה שבשביל האמיד יהיה מכונית אחת פחות - או מפעל פחות, בשביל זה שאמצעיו דלים זה יכול להיות ההבדל שבין פת לחם לרעב, בין חיים למוות, בין עצמאות לעבדות או בין חיים טובים לחיים רעים...

נתונים נוספים