קבלת חוקי המשחק

 

קבלת חוקי המשחק

סרטים "חינוכיים" המשודרים בטלויזיה משמיצים באופן קבוע את היצרנים, תוך הצגתם כמחבלים במאמץ הכללי של הציבור, אך שום יצרן לא יקום כדי לקרוא חמס כנגד ההשמצה. מדוע? משום שהיצרנים אינם מזהים את עצמם כמחבלים כאלה.

אך מבחינה מעשית, זוהי משמעות קבלת חוקי המשחק של אויביך. לא רק שהיצרן אינו תופש את העובדה שהוא מזוהה כדמות שלילית – הוא גם לא רואה את עצמו כפי שצריך הוא לראות את עצמו: כדמות חיובית. אי זיהוי היצרן את עצמו כמהות חיובית ותורמת מבחינה חברתית נובע מכך שגם הוא נתון למתקפה התרבותית המוקיעה את היצרנים כפושעים.

כי זוהי הטרגדיה של היצרן: לא רק שהוא אינו רואה עצמו באור חיובי, הוא גם מאמין באשמה שמושתת עליו כאילו היא אמיתית: הוא קיבל את ערכי היסוד של מתקיפיו, הבוזזים. גם כשהוא אינו מסכים עם ההאשמה המופנית נגדו, הוא מסכים עם העקרון המוסרי המבוטא בה. הוא מתחמק מלתפוש את עצמו כקרבן במחשבה שלא אליו הכוונה.

חכמתם של הבוזזים באה לידי ביטוי בדיוק בעובדה שהם מודעים לחשיבות ההכרה העצמית של האדם במהותו. הכרה זו, הם יודעים, באה לידי ביטוי בשני המחנות האויבים זה לזה גם יחד: כשם שהם מרוויחים אחדות מחנה פנימית מכך שהיצרן, אויבם, אינו רואה עצמו כדמות חיובית, הם מרוויחים מכך שהם משכנעים את הלא יצרנים שהם חיוביים.

נתונים נוספים