בהיעדר כבוד

 

בהיעדר כבוד

הילחם למען הזכות להילחם בכבוד כדי לחיות בכבוד. המדינה הלא מוסרית לקחה את הכבוד מהמלחמה וכך גם מהחיים ומן המוות. היא כפתה על אזרחיה מלחמה לא הכרחית, הכוללת יסורים ומוות שפלים ומכוערים. אין אלה רק מה שמדינה לא מוסרית תורמת לחיי החיים בה אלא מה שהיא עושה באופן קבוע לחיי כל אזרחיה, כי כולם משתתפים בה.

נתונים נוספים