פוסט-מודרניזם ישראלי

פוסט-מודרניזם ישראלי

"אין נכון ולא נכון" ו"אני הצודק היחידי" הם המשפטים המבטאים את מצבו הנפשי העגום של הפוסט-מודרניסט הישראלי הצבר, שיש בו שילוב כושל של בטחון עצמי מופרז חסר יסוד עם פילוסופיה בגרוש. רעל רעיוני זה חי היום בכל מערכות היסוד הרעיוניות הלקויות של ישראל וממנו סובלות כל המערכות הפוליטיות המציגות את עמדות האוייב בהקשר שנותן לטענותיו גיבוי ולגיטימציה.

נתונים נוספים